Darganfod papur £5 allai fod werth £50,000

  • Cyhoeddwyd
PapurFfynhonnell y llun, Gerguson Media

Mae un o bedwar papur £5 allai fod werth £50,000 wedi cael ei ddarganfod yn ne Cymru.

Fe wnaeth y cerfiwr 'micro' Graham Short grafu darlun bychan o Jane Austen ar y papur a'i ddefnyddio i dalu am frechdan selsig ac wy mewn caffi yn y Coed Duon, Sir Caerffili.

Mae swyddfa Mr Short wedi cadarnhau fod y papur £5 wedi ei ddarganfod yn ne Cymru, ond dywedodd llefarydd ar ei ran fod y perchenog newydd ddaeth o hyd i'r papur am aros yn ddienw.

Dywedodd y ddynes lwcus ei bod yn bwriadu rhoi'r £5 i'w wyres fel buddsoddiad pan fydd wedi tyfu.

Roedd y geiriau "A large income is the best recipe for happiness I ever heard of" wedi eu crafu ar y papur £5 - sydd yn ddyfyniad o'r nofel Mansfield Park. Roedd y rhif adnabod AM32 885553 arno hefyd.

Ffynhonnell y llun, Gerguson Media

Dyw'r tri darn papur arall - sydd wedi eu gwario gan y cerfiwr mewn siop yng nghanolbarth Lloegr a dwy siop arall yn yr Alban a Gogledd Iwerddon heb eu darganfod eto.

Dywedodd Mr Short fod ei waith yn cael ei brynu am tua £100,000 fel arfer, ac roedd y papurau £5 wedi eu hyswirio am £50,000 yr un.

Cafodd y papur £5 yn y de ei ddefnyddio yn y Square Cafe am 14:30 ar 8 Rhagfyr, ac fe ddewisodd Mr Short ei wario yno gan fod ei fam wedi ei geni yn y Coed Duon yn 1909.

Dywedodd Mr Short, sy'n byw yn Birmingham: "Fel arfer mae'r gwaith celf yma tu hwnt i afael y rhan fwyaf o bobl. Roeddwn am i ddyn neu ddynes gyffredin ei ddarganfod yn eu dwylo.

"Roeddwn i'n gobeithio na fyddai'r ddynes yn ei archwilio pan nes i ei roi iddi - ac ni wnaeth hyn - am fy mod am i'r arian fynd fel newid man i rywun."