Pryder am brinder athrawon gwyddoniaeth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae pryderon wedi codi am brinder athrawon ysgolion uwchradd yng Nghymru sy'n arbenigo mewn pynciau gwyddonol.

Yn ôl ffigyrau sydd wedi dod i law rhaglen Newyddion 9, does gan hanner yr athrawon Ffiseg ddim gradd penodol yn y pwnc.

Mae'r sefyllfa hyd yn oed yn waeth drwy gyfrwng y Gymraeg, meddai un pennaeth.

Gan gydnabod y broblem, mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd hi'n cyhoeddi camau yn fuan i ddatrys y sefyllfa.

Ystadegau

Mae'r ystadegau diweddara' gan Gyngor y Gweithlu Addysg yn dangos bod dros hanner (51%) o athrawon ffiseg yn dysgu'r pwnc, er nad oes ganddyn nhw radd yn y maes.

Ym mhynciau gwyddonol craidd eraill, tua phedwar mewn 10 o athrawon cemeg (43%) a bioleg (38%) sydd â'r cymhwyster penodol.

"Mae'r ffigyrau yn achosi pryder," meddai Bethan Jones, uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n arbenigo mewn gwyddoniaeth.

"Pan ydych chi'n cymharu faint sy'n addysgu pynciau craidd eraill mae'r ffigwr dipyn yn is. Mae tua 20% sy'n addysgu pynciau craidd Saesneg, Cymraeg a Mathemateg sydd heb gymhwyster i ddysgu'r pwnc hwnnw."

Ychwanegodd: "Y pryder yw os oes athrawon sy'n dysgu pwnc heb radd efallai yn y pwnc, pa mor effeithiol i nhw i herio, dysgu'r plant i lefel uwch er mwyn i blant lenwi eu potensial."

'Sefyllfa ddifrifol'

Dywedodd Owen Hathway o undeb NUT Cymru bod y sefyllfa yn "eitha' difrifol", gan ychwanegu: "Rydyn ni wedi bod yn trafod y broblem yma ers sbel ac rydym ni dal mewn sefyllfa ble mae llai a llai o bobl gyda'r sgiliau penodol yma'n dod mewn i'r sector.

"Os nad ydyn ni'n datrys y broblem yn y blynyddoedd i ddod, rydym am gael llai a llai o arbenigedd yn ein hysgolion gyda sgiliau gwyddoniaeth. Mae hynny'n mynd i effeithio ar y pwysau gwaith ar athrawon sydd yna ar hyn o bryd."

Mae Llywodraeth Cymru yn dadlau bod "mwyafrif llethol" o athrawon gwyddoniaeth yn raddedigion, gan ddweud bod y ffigwr wedi bod yn "gyson" yn y blynyddoedd diwetha'.

Ychwanegodd y llefarydd: "Er hynny, fel sy'n wir am wledydd eraill y Deyrnas Unedig, y sefyllfa o hyd yw nad oes gennym ddigon o athrawon gwyddoniaeth sydd â'r cymwysterau priodol, yn arbennig mewn ffiseg.

"Dyna'r rheswm dros gyflwyno cymhelliannau ariannol i ddenu graddedigion gwyddoniaeth i fynd yn athrawon.

"Byddwn hefyd yn cyhoeddi cyn hir fanylion am ein rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth a thechnoleg a fydd yn canolbwyntio ar wella addysgu a dysgu gwyddoniaeth."