Pryder am brinder athrawon gwyddoniaeth

Dysgu Image copyright Thinkstock

Mae pryderon wedi codi am brinder athrawon ysgolion uwchradd yng Nghymru sy'n arbenigo mewn pynciau gwyddonol.

Yn ôl ffigyrau sydd wedi dod i law rhaglen Newyddion 9, does gan hanner yr athrawon Ffiseg ddim gradd penodol yn y pwnc.

Mae'r sefyllfa hyd yn oed yn waeth drwy gyfrwng y Gymraeg, meddai un pennaeth.

Gan gydnabod y broblem, mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd hi'n cyhoeddi camau yn fuan i ddatrys y sefyllfa.

Ystadegau

Mae'r ystadegau diweddara' gan Gyngor y Gweithlu Addysg yn dangos bod dros hanner (51%) o athrawon ffiseg yn dysgu'r pwnc, er nad oes ganddyn nhw radd yn y maes.

Ym mhynciau gwyddonol craidd eraill, tua phedwar mewn 10 o athrawon cemeg (43%) a bioleg (38%) sydd â'r cymhwyster penodol.

"Mae'r ffigyrau yn achosi pryder," meddai Bethan Jones, uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n arbenigo mewn gwyddoniaeth.

"Pan ydych chi'n cymharu faint sy'n addysgu pynciau craidd eraill mae'r ffigwr dipyn yn is. Mae tua 20% sy'n addysgu pynciau craidd Saesneg, Cymraeg a Mathemateg sydd heb gymhwyster i ddysgu'r pwnc hwnnw."

Ychwanegodd: "Y pryder yw os oes athrawon sy'n dysgu pwnc heb radd efallai yn y pwnc, pa mor effeithiol i nhw i herio, dysgu'r plant i lefel uwch er mwyn i blant lenwi eu potensial."

'Sefyllfa ddifrifol'

Dywedodd Owen Hathway o undeb NUT Cymru bod y sefyllfa yn "eitha' difrifol", gan ychwanegu: "Rydyn ni wedi bod yn trafod y broblem yma ers sbel ac rydym ni dal mewn sefyllfa ble mae llai a llai o bobl gyda'r sgiliau penodol yma'n dod mewn i'r sector.

"Os nad ydyn ni'n datrys y broblem yn y blynyddoedd i ddod, rydym am gael llai a llai o arbenigedd yn ein hysgolion gyda sgiliau gwyddoniaeth. Mae hynny'n mynd i effeithio ar y pwysau gwaith ar athrawon sydd yna ar hyn o bryd."

Mae Llywodraeth Cymru yn dadlau bod "mwyafrif llethol" o athrawon gwyddoniaeth yn raddedigion, gan ddweud bod y ffigwr wedi bod yn "gyson" yn y blynyddoedd diwetha'.

Ychwanegodd y llefarydd: "Er hynny, fel sy'n wir am wledydd eraill y Deyrnas Unedig, y sefyllfa o hyd yw nad oes gennym ddigon o athrawon gwyddoniaeth sydd â'r cymwysterau priodol, yn arbennig mewn ffiseg.

"Dyna'r rheswm dros gyflwyno cymhelliannau ariannol i ddenu graddedigion gwyddoniaeth i fynd yn athrawon.

"Byddwn hefyd yn cyhoeddi cyn hir fanylion am ein rhwydwaith cenedlaethol newydd er rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth a thechnoleg a fydd yn canolbwyntio ar wella addysgu a dysgu gwyddoniaeth."