'Dewisiadau anodd' ar ddyfodol ysbytai medd academydd

Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Withybush protestors at Senedd
Disgrifiad o’r llun,
Ymgyrchwyr yn protestio yn erbyn newidiadau i Ysbyty Llwynhelyn yn 2014

Mae cwestiynau sylfaenol am y modd mae y Gwasanaeth Iechyd yn darparu gwasanaethau yn parhau heb eu hateb a hynny ers cyfnod o 15 mlynedd, yn ôl un o academyddion mwyaf blaenllaw Cymru yn y maes.

Mae'r Athro Marcus Longley yn proffwydo fod yna ddewisiadau anodd ac o bosib amhoblogaidd yn wynebu'r gwasanaeth yn 2017 ynglŷn â natur ysbytai'r dyfodol.

Daw ei sylw yn sgil pryder ymhlith rhai bod gwasanaethau arbenigol yng Nghymru wedi eu gwasgaru dros ormod o safleoedd.

Cred yr Athro Longley, cyfarwyddwr Sefydliad Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru, y bydd y broblem yn gwaethygu oherwydd yr "argyfwng" presennol sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd.

Ffynhonnell y llun, BBC Sport

Mae o hefyd yn cyfeirio at y ffaith y bydd yna fwy o wasgu ariannol yn y dyfodol ac felly bod y gwasanaeth iechyd yn ei chael yn "anodd i gadw fynd."

"Dyw'r problemau sylfaenol wnaeth godi pump, 10 hyd yn oed 15 mlynedd yn ôl heb gael eu datrys," meddai.

"Rydym yn parhau i geisio cynnal tua 10 o unedau gofal dwys yn y de.

"O bosib fod yna gyfiawnhad dros hynny, ond mae'n eithaf anfodd ac yn gostus i'w gynnal.

"Fe gafodd hynny ei nodi fel problem sawl blwyddyn yn ôl, a does fawr wedi newid...dyw'r broblem heb ddiflannu, ac mae'n debyg ei fod wedi gwaethygu."

Yn y blynyddoedd diwethaf mae penaethiaid iechyd wedi wynebu i sawl protest lleol ynglŷn â phenderfyniadau am ddyfodol ysbytai.

Mae'r rhain yn cynnwys:

Dywed yr Athro Longley fod yr argyfwng o ran recriwtio yng Nghymru wedi gwaethygu, gyda chonsyrn penodol am feddygon teulu.

Ychwanegodd fod angen atebion creadigol i gwrdd â'r gofynion cynyddol.