Carchar am oes i ddyn am ladd pensiynwr i 'ddial' arno

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Andrew Seal ei ddisgrifio fel "troseddwr peryglus" gan y barnwr

Fe wnaeth cymydog ysgrifennu "rhestr ddial" cyn lladd dyn 73 oed, a thrywanu mam ifanc oedd yn byw yn yr un bloc o fflatiau.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Andrew Seal o Gwm Ogwr ger Pen-y-bont ar Ogwr wedi ysgrifennu'r geiriau "Sunday Bloody Sunday" ar ben y rhestr.

Bu farw Gwilym Jones yn dilyn yr ymosodiad ym mis Mai.

Roedd Seal, 49 oed, wedi cyfaddef honiad o ddynladdiad mewn gwrandawiad blaenorol, a hynny am nad oedd yn ei iawn bwyll ar y pryd.

Roedd hefyd wedi cyfaddef iddo geisio lladd Bridie Jones, ac fe fydd yn treulio 12 mlynedd dan glo fel rhan o'i ddedfryd am oes.

'Troseddwr peryglus'

Dywedodd y Barnwr Syr Roderick Evans: "Fe aethoch chi i fflat pob dioddefwr, gan gymryd cyllell gyda chi gyda'r bwriad o'u lladd.

"Rwyf yn dod i'r casgliad eich bod yn droseddwr peryglus ac nid yw'n bosib mesur pa mor hir fydd y perygl hwnnw yn para.

"Ni all neb ddweud wrth y llys pryd fydd y perygl yna'n gorffen, ac felly rhaid i mi ddyfarnu carchar am oes."

Clywodd y llys fod Seal wedi trywanu Mr Jones er mwyn dial am ymosodiad honedig ar ei nai.

Daeth yr heddlu o hyd i gorff Mr Jones wedi i Seal gael ei arestio yn dilyn yr ymosodiad ar Miss Jones yn yr un bloc o fflatiau.

Daeth swyddogion o hyd i'r rhestr yng nghartref Seal yn ddiweddarach.

Clywodd y llys ei fod wedi bod yn dangos symptomau seicotig, fyddai wedi cael effaith sylweddol ar ei ymddygiad.