Diwrnod hanesyddol arall ym Mrwsel

James Williams
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Theresa May yn cymryd rhan yn y gynhadledd yn ystod y dydd

Diwrnod hanesyddol arall ym Mrwsel - wel, i ryw raddau.

Dyma'r uwchgynhadledd olaf fydd yn cael ei chynnal yn yr adeilad Justus Lipsius.

O ddechrau'r flwyddyn nesaf fe fydd Theresa May a 27 arweinydd arall yr Undeb Ewropeaidd, yr UE27, yn cyfarfod yn yr adeilad drws nesaf. Europa yw ei enw ac mae'r tu fewn yn edrych fel ŵy enfawr -edrychwch ar Google.

Adeilad newydd, dadleuol o ystyried y gost o dros €300m yn ystod cyfnod o gyni ariannol, ar gyfer cyfnod newydd i'r Undeb.

Wrth gwrs, fe ddechreuodd y sgyrsiau ynghylch Brexit yn syth ar ôl i Brydain bleidleisio ar 23 Mehefin dros adael yr Undeb.

Ac yn wir, er nag yw e ar yr agenda'n ffurfiol, fe fydd yr UE27 yn trafod Brexit pan fyddan nhw'n eistedd lawr i fwyta swper heno - doedd 'na ddim gwahoddiad i Theresa May (na fi chwaith).

Dwy flynedd? Neu fwy?

Ond nid telerau posib, llinellau coch na chynnwys Brexit fydd ar y fwydlen ond yn hytrach cynnig ynghylch sut y bydd yr Undeb yn cynnal trafodaethau gyda'r Deyrnas Unedig unwaith y bydd y prif weinidog wedi dechrau'r broses swyddogol - trwy danio Erthygl 50 - rhywbryd cyn diwedd mis Mawrth 2017.

Y cynnig yw y bydd y Comisiwn Ewropeaidd ar flaen y gad, ond bod y broses yn y pen draw yn cael ei reoli gan wledydd yr UE drwy'r Cyngor Ewropeaidd - wrth reswm, dyw arweinwyr y Senedd Ewropeaidd ddim yn hapus eu bod nhw wedi eu gwthio i'r neilltu.

Ymateb hamddenol sydd gan Downing Street i'r ffaith na fydd Theresa May yna yn ystod y swper - wedi'r cyfan, rydyn ni yn gadael yr Undeb, medden nhw.

Ond pa mor anodd fydd hynny?

Yn swyddogol, dwy flynedd o drafodaethau fydd yna unwaith fydd Erthygl 50 wedi ei danio.

Mae gweinidogion Llywodraeth y DU wedi mynnu hyd yma y bydd y broses yn un esmwyth ac yn dilyn yr amserlen swyddogol.

Ond mae eraill, yn enwedig ar y cyfandir, yn cwestiynu hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl y cyfarfod bydd yr arweinwyr eraill yn cyfarfod am swper a thrafod Brexit

I'r perwyl hynny, mae'r BBC ar ddeall bod Syr Ivan Rogers, llysgennad Prydain i'r Undeb Ewropeaidd, wedi rhybuddio'r llywodraeth nôl ym mis Hydref fod yna gonsensws ym Mrwsel y gallai'r broses o gytuno perthynas newydd gyda'r Undeb gymryd hyd at 10 mlynedd, a byddai sicrhau sêl bendith senedd bob un gwlad sy'n rhan o'r broses yn amhosib.

Wfftio'r stori mae Downing Street, sy'n dweud yn swyddogol mai sôn am safbwyntiau gwledydd eraill oedd Syr Ivan, yn hytrach na rhai ei hun neu Llywodraeth y DU.

Ond y pwynt yw bod y stori yn tanlinellu'r ffaith fod yna ddwy ochr i'r geiniog pan ddaw hi at Brexit.

Tra bod y Deyrnas Unedig ar yr un ochr, mae'r sefydliadau Ewropeaidd, arweinwyr y 27 gwlad, a'u seneddau ar yr ochr arall.

Yn y pen draw, fe fydd rhaid ceisio plesio'r ddwy ochr.

Y broblem i lywodraeth Theresa May yw bod yna lawer mwy o bobl sydd angen plesio ar yr ochr arall.