Rhybudd y gwasanaeth tân am ganhwyllau dros yr ŵyl

Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru'n atgoffa pobl i gymryd gofal gyda chanhwyllau wedi tri thân o fewn llai nag wythnos yn ardal Wrecsam.

Fe gafodd criwiau eu galw i ddigwyddiadau yn Rhosnesni, Parc Caia ac Acrefair. Roedd canhwyllau wedi eu gadael i losgi heb fod dan wyliadwraeth mewn dau o'r achosion, a bu farw ci a chath o ganlyniad i un o'r tanau.

Dywedodd Paul Scott ar ran y gwasanaeth: "Mae llawer o bobl yn defnyddio canhwyllau yn eu cartrefi, yn enwedig dros yr ŵyl, ond cofiwch nad addurn yn unig yw cannwyll, ond fflam agored, ac mae angen gofal wrth ei defnyddio.

"Rydym yn deall fod pobl yn brysur cyn y Nadolig, ond rhaid i ni gyd gadw'n diogelwch mewn cof."

"Opsiwn arall yw defnyddio canhwyllau batri... Maen nhw'r un mor effeithiol wrth greu awyrgylch ond maen nhw'n llawer mwy diogel na chanhwyllau arferol.

"Mae'n syniad da i gadw fflach lamp a batris sbar yn gyfleus os bydd yna doriad yn y cyflenwad trydan."

Cynghorion y gwasanaeth tân:

  • Gwnewch yn siwr fod canhwyllau wedi eu gosod mewn canhwyllbrennau pwrpasol, eu bod ar arwyneb gwastad ac ym mhell o ddefnydd allai fynd ar dân, fel llenni.
  • Ddylai plant nac anifeiliaid ddim a chael eu gadael ar eu pennau eu hunain gyda chanhwyllau.
  • Ni ddylid gadael canhwyllau ynghynn heb oruchwyliaeth.
  • Diffoddwch ganhwyllau pan fyddwch yn gadael yr ystafell, a sicrhewch eu bod wedi eu diffodd yn llwyr cyn mynd i'r gwely.