Aberteifi yn newid enw i Siwmper i gefnogi achos da

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Achub y Plant

Mae tref yng Ngheredigion yn newid ei henw dros yr ŵyl er mwyn codi arian i gefnogi ymgyrch Diwrnod Siwmper Nadolig.

Siwmper fydd Aberteifi yn cael ei galw neu Jumper yn Saesneg, ac mae'r ysgolion a busnesau lleol a chastell y dref hefyd wedi newid eu henwau.

Bydd trigolion yn gwisgo eu siwmper Nadolig er mwyn cefnogi'r diwrnod blynyddol sydd yn cael ei drefnu gan elusen Achub y Plant ac yn digwydd ddydd Gwener.

disgrifiad o’r llunY maer, Clive Davies, o flaen siwmper enfawr y dref
disgrifiad o’r llunPennaeth elusen Achub y Plant yng Nghymru yn siarad a phlant yn Aberteifi

Mae'r elusen yn dweud bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i achub bywydau plant a rhoi cyfle iddyn nhw gael dyfodol gwell.

Dywedodd maer y dref, Clive Davies bod yna gefnogaeth i'r syniad.

"Aberteifi (Cardigan) yw'r enw sydd wedi bod ar y dref ers cannoedd o flynyddoedd, ond roeddem yn teimlo bod yr amser wedi dod i ail-enwi'r dref er mwyn achos mor bwysig.

disgrifiad o’r llunMae hyd yn oed y cŵn yn ymuno yn yr hwyl

"Mae'r cyngor yn llwyr gefnogi'r fenter ac mae'r dref gyfan wedi cyfnewid y cardigans fyddwn ni fel arfer yn eu gwisgo ar gyfer Siwmper Nadolig er mwyn nodi'r digwyddiad yn Siwmper ar ddydd Gwener 16eg o Ragfyr.

"Yn ogystal â chodi arian ar gyfer achos da, mae hyn wedi rhoi Aberteifi ar y map go iawn - rydyn ni'n gwneud rhywbeth sy'n hwyl ac yn ddwl ar gyfer Achub y Plant."

Bydd yr enw Siwmper yn cael ei newid yn ôl i Aberteifi ddiwrnod Nadolig.