'Siom' am Gymraeg gwallus ar gofeb rhyfel yn Llanelli

Cyhoeddwyd

Mae cynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi cefnogi rhybudd o gynnig sy'n "mynegi siom" am Gymraeg gwallus ar gofeb rhyfel newydd yn Llanelli.

Mae'r gofeb yn coffáu 15 o filwyr o'r ardal fu farw rhwng 1948 a 2010.

Cafodd ei dadorchuddio ym mis Tachwedd, ar ôl i deuluoedd a ffrindiau y rhai fu farw dalu amdani.

Nododd y rhybudd o gynnig ymhellach: "Ystyriwn ei fod yn amharchu'r rhai sy'n cael eu coffáu, yn ogystal â'r iaith ei hun."

"Gan fod y maen coffa ar dir Neuadd y Sir yn y dre honno, mae'r Cyngor yn cytuno i lunio polisi sy'n mynnu bod pob arwydd geiriol o unrhyw fath o hyn ymlaen sydd mewn adeilad neu ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor yn gwbl ddwyieithog, gyda'r arysgrif wedi'i wirio gan yr Adran Gyfieithu."

Er y cynnig, dywedodd Arweinydd y Cyngor, Emlyn Dole, "nad oedd hi'n fwriad bod yn amharchus" a bod y gwallau yn "gamgymeriad anffodus sydd nawr yn cael sylw".

Ychwanegodd bod pwyllgor o aelodau gwirfoddol yn mynd i sicrhau bod y camgymeriadau yn cael eu cywiro.