Galw am arian am warden newydd i'r Wyddfa

hofrennydd Image copyright Alun Allcock
Image caption Tîm Achub Mynydd Llanberis yn ymateb i'r 200fed alwad yn 2016

Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis yn galw am arian ychwanegol i Barc Cenedlaethol Eryri er mwyn recriwtio mwy o wardeniaid ar Yr Wyddfa.

Mae'r tîm wedi cael ei flwyddyn brysuraf erioed yn 2016, ac wedi delio gyda dros 200 o alwadau.

Dau warden parhaol sy'n cael eu cyflogi ar y mynydd ar hyn o bryd, gydag un arall yn gweithio ar gytundeb tymhorol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n "parhau i weithio gyda phartneriaid a'r diwydiant fel y gall pobl fwynhau Cymru - a bod yn ddiogel".

Image caption George Jones yw ysgrifennydd Tîm Achub Mynydd Llanberis

'Gostyngiad... nid cynnydd'

George Jones yw ysgrifennydd y Tîm, a dywedodd: "Dyma'r flwyddyn brysuraf erioed a'r flwyddyn brysuraf i unrhyw dîm achub mynydd ei chael erioed dwi'n credu.

"Bu dros 200 o ddigwyddiadau, ond nid ydym yn ymfalchïo yn y record yna.

"Blwyddyn lwyddiannus i ni fyddai gostyngiad yn nifer y digwyddiadau, nid cynnydd.

"Yn fy meddwl i fe ddylai'r Parc Cenedlaethol gael mwy o adnoddau i ymdopi gyda'r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr... fe allen nhw ddarparu mwy o wardeniaid - hyd yn oed yn rhan amser neu dymhorol - i gynghori cerddwyr.

"Byddai hynny'n osgoi nifer o'r digwyddiadau yr ydym wedi gorfod ymateb iddyn nhw."

'Pobl yn anwybodus'

Dywedodd John Grisdale, Is-Gadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis: "Os edrychwch chi nôl ddegawdau roedden ni'n ymateb i 40-50 digwyddiad y flwyddyn.

"Mae'r twf wedi bod yn syfrdanol dros y blynyddoedd diweddar. Mae'r Wyddfa fel pot mêl - un o'r mynyddoedd prysuraf ym Mhrydain.

"Rhaid canmol y ffaith bod cymaint yn cael eu denu i Gymru, ac mae'n rhan sylweddol o economi'r ardal.

"Ond o'n safbwynt ni mae elfen negyddol hefyd. Mae pobl yn aml yn anwybodus am beth mae bod ar fynydd yn ei olygu."

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, fel y ddau barc cenedlaethol arall yng Nghymru, wedi gweld cwtogiad mewn cyllid dros y blynyddoedd diweddar.

Image copyright Getty Images
Image caption Bellach mae 600,000 yn dod i'r Wyddfa yn flynyddol

'Materion angen eu datrys'

Dywedodd y Prif Weithredwr Emyr Williams y byddai croeso i unrhyw arian ychwanegol i dalu am wardeniaid ychwanegol, ond mai'r flaenoriaeth o fewn cyllid presennol y Parc oedd i "gadw'r nifer presennol o wardeniaid sydd gennym ar Yr Wyddfa".

Dywedodd hefyd bod "materion sydd angen eu datrys oherwydd nifer y bobl sydd ar Yr Wyddfa'n benodol - sydd bellach yn cyrraedd 600,000".

"Rydym yn ceisio gwarchod adnoddau ar Yr Wyddfa," meddai. "Mae gennym wardeniaid llawn amser o hyd, wardeniaid tymhorol a gwirfoddolwyr.

"Rydym yn buddsoddi mewn partneriaethau i gael y neges allan, ac yn dal i fuddsoddi yn y llwybrau cerdded hefyd."

'Parchu'r elfennau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae twristiaeth yng Nghymru wedi perfformio'n well nag erioed dros y ddwy flynedd diwethaf.

"Y mae Blwyddyn Antur Cymru yn canolbwyntio ar hyrwyddo'r gorau sydd gan Gymru i gynnig yn y maes antur ac mae Eryri, fel un o'n cyrchfannau mwyaf eiconig, yn naturiol yn rhan o'r ymgyrch.

"Mae'r Flwyddyn Antur hefyd yn gyfle i hyrwyddo diogelwch yn yr awyr agored. Mae Croeso Cymru yn annog ymwelwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda darparwyr achrededig ac i fwynhau anturiaethau mewn ffordd sy'n parchu'r elfennau a thirweddau.

"Mae timau achub mynydd yn gwneud gwaith gwych, ac wrth i'r sector antur barhau i dyfu, bydd angen cymorth addysgwyr ar y timau er mwyn lleihau'r risg o bobl angen eu cymorth.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid a'r diwydiant fel y gall pobl fwynhau Cymru - a bod yn ddiogel.

"Dros y tair blynedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi darparu bron i £400,000 o arian ychwanegol i awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i wella cyfleoedd mynediad."