Galw am arian am warden newydd i'r Wyddfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Alun Allcock
Disgrifiad o’r llun, Tîm Achub Mynydd Llanberis yn ymateb i'r 200fed alwad yn 2016

Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis yn galw am arian ychwanegol i Barc Cenedlaethol Eryri er mwyn recriwtio mwy o wardeniaid ar Yr Wyddfa.

Mae'r tîm wedi cael ei flwyddyn brysuraf erioed yn 2016, ac wedi delio gyda dros 200 o alwadau.

Dau warden parhaol sy'n cael eu cyflogi ar y mynydd ar hyn o bryd, gydag un arall yn gweithio ar gytundeb tymhorol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddan nhw'n "parhau i weithio gyda phartneriaid a'r diwydiant fel y gall pobl fwynhau Cymru - a bod yn ddiogel".

Disgrifiad o’r llun, George Jones yw ysgrifennydd Tîm Achub Mynydd Llanberis

'Gostyngiad... nid cynnydd'

George Jones yw ysgrifennydd y Tîm, a dywedodd: "Dyma'r flwyddyn brysuraf erioed a'r flwyddyn brysuraf i unrhyw dîm achub mynydd ei chael erioed dwi'n credu.

"Bu dros 200 o ddigwyddiadau, ond nid ydym yn ymfalchïo yn y record yna.

"Blwyddyn lwyddiannus i ni fyddai gostyngiad yn nifer y digwyddiadau, nid cynnydd.

"Yn fy meddwl i fe ddylai'r Parc Cenedlaethol gael mwy o adnoddau i ymdopi gyda'r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr... fe allen nhw ddarparu mwy o wardeniaid - hyd yn oed yn rhan amser neu dymhorol - i gynghori cerddwyr.

"Byddai hynny'n osgoi nifer o'r digwyddiadau yr ydym wedi gorfod ymateb iddyn nhw."

'Pobl yn anwybodus'

Dywedodd John Grisdale, Is-Gadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis: "Os edrychwch chi nôl ddegawdau roedden ni'n ymateb i 40-50 digwyddiad y flwyddyn.

"Mae'r twf wedi bod yn syfrdanol dros y blynyddoedd diweddar. Mae'r Wyddfa fel pot mêl - un o'r mynyddoedd prysuraf ym Mhrydain.

"Rhaid canmol y ffaith bod cymaint yn cael eu denu i Gymru, ac mae'n rhan sylweddol o economi'r ardal.

"Ond o'n safbwynt ni mae elfen negyddol hefyd. Mae pobl yn aml yn anwybodus am beth mae bod ar fynydd yn ei olygu."

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, fel y ddau barc cenedlaethol arall yng Nghymru, wedi gweld cwtogiad mewn cyllid dros y blynyddoedd diweddar.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Bellach mae 600,000 yn dod i'r Wyddfa yn flynyddol

'Materion angen eu datrys'

Dywedodd y Prif Weithredwr Emyr Williams y byddai croeso i unrhyw arian ychwanegol i dalu am wardeniaid ychwanegol, ond mai'r flaenoriaeth o fewn cyllid presennol y Parc oedd i "gadw'r nifer presennol o wardeniaid sydd gennym ar Yr Wyddfa".

Dywedodd hefyd bod "materion sydd angen eu datrys oherwydd nifer y bobl sydd ar Yr Wyddfa'n benodol - sydd bellach yn cyrraedd 600,000".

"Rydym yn ceisio gwarchod adnoddau ar Yr Wyddfa," meddai. "Mae gennym wardeniaid llawn amser o hyd, wardeniaid tymhorol a gwirfoddolwyr.

"Rydym yn buddsoddi mewn partneriaethau i gael y neges allan, ac yn dal i fuddsoddi yn y llwybrau cerdded hefyd."

'Parchu'r elfennau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae twristiaeth yng Nghymru wedi perfformio'n well nag erioed dros y ddwy flynedd diwethaf.

"Y mae Blwyddyn Antur Cymru yn canolbwyntio ar hyrwyddo'r gorau sydd gan Gymru i gynnig yn y maes antur ac mae Eryri, fel un o'n cyrchfannau mwyaf eiconig, yn naturiol yn rhan o'r ymgyrch.

"Mae'r Flwyddyn Antur hefyd yn gyfle i hyrwyddo diogelwch yn yr awyr agored. Mae Croeso Cymru yn annog ymwelwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda darparwyr achrededig ac i fwynhau anturiaethau mewn ffordd sy'n parchu'r elfennau a thirweddau.

"Mae timau achub mynydd yn gwneud gwaith gwych, ac wrth i'r sector antur barhau i dyfu, bydd angen cymorth addysgwyr ar y timau er mwyn lleihau'r risg o bobl angen eu cymorth.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid a'r diwydiant fel y gall pobl fwynhau Cymru - a bod yn ddiogel.

"Dros y tair blynedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi darparu bron i £400,000 o arian ychwanegol i awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i wella cyfleoedd mynediad."