Cyngor yn cymeradwyo stad tai dadleuol yn Llangollen

  • Cyhoeddwyd
Ffordd VicarageFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynlluniau'n gweld 95 o dai yn cael eu codi ger Ffordd Vicarage

Mae Cyngor Sir Dinbych wedi cymeradwyo cynllun dadleuol ar gyfer stad o dai ar gyrion Llangollen, er gwaethaf pryderon y bydd yn effeithio ar harddwch yr ardal.

Bydd cynlluniau Castlemead Group yn gweld 95 o dai yn cael eu codi ger Ffordd Vicarage, gyda thua 10% o'r tai yn rhai fforddiadwy.

Yn ogystal â phryderon am harddwch, mae beirniaid yn dweud nad oes angen mwy o dai ar y dref, bod ysgolion lleol eisoes yn llawn ac y byddai'r cynllun yn creu problemau traffig.

Mae safle'r datblygiad yn rhan o gynllun datblygu lleol y sir.

Ymyrryd ar olygfa

Mae Cyngor Tref Llangollen wedi dadlau y byddai'r datblygiad yn ymyrryd ar yr olygfa o lwybr Clawdd Offa a Chastell Dinas Bran.

Byddai'r datblygiad hefyd o fewn ardal Bryniau Clwyd, Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy ac yn agos i Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ym Mhostcysyllte.

Eisoes mae'r datblygwyr wedi cytuno i gyfrannu £172,000 i ehangu ysgolion lleol a £47,000 i ddarparu tai fforddiadwy mewn lleoliadau eraill.

Cyd-destun

Yn ôl swyddogion cynllunio, mae'n rhaid ystyried y datblygiad yng nghyd-destun datblygiad y dref.

Dywedodd adroddiad i'r pwyllgor cynllunio y byddai'r datblygiad "yn ymddangos fel estyniad rhesymegol" i ddatblygiad sydd eisoes wedi'i godi i'r dwyrain o'r safle.

Ychwanegwyd: "Ar y sail hon, dydyn ni ddim yn ystyried y byddai gan y safle yn effaith annerbyniol ar yr olygfa a'r tirwedd, gan gynnwys statws Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a Chylchfa Ragod Safle Treftadaeth y Byd."