150 o swyddi yn y fantol mewn becws yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae tua 150 o bobl yn wynebu colli eu swyddi mewn becws yng Nghasnewydd wrth i'r cwmni ymgynghori ar gau'r safle.

Dywedodd cwmni Food Utopia mai'r bwriad oedd dod â chynhyrchu i ben ar safle Becws Avana erbyn diwedd Ionawr.

Roedd y becws yn ardal Tŷ Du, Casnewydd yn "methu gwneud cynnydd digonol mewn marchnad oedd yn gynyddol gystadleuol", meddai'r perchnogion.

Dywedodd undeb bod staff wedi cael gwybod am y cynlluniau ddydd Mercher.

Anghynaladwy

Yn ôl Utopia mae'r safle wedi bod yn gwneud colled ac mae'n "anghynaladwy yn ariannol".

Bydd cyfnod ymgynghori o 45 diwrnod yn dechrau ddydd Iau.

Mewn datganiad, dywedodd Food Utopia y byddai'r cwmni yn "parhau i ymchwilio i bob opsiwn posib" wrth drafod y dyfodol.

"Rydyn ni'n deall yn llawn yr effaith fydd y cynllun yma yn ei gael, a dyna pam mae ein ffocws nawr ar gefnogi ein cydweithwyr yn ystod y cyfnod anodd yma," medd y datganiad.

Fe wnaeth Food Utopia gymryd yr awenau gan gwmni Avana yn 2014, ar ôl i'r perchnogion blaenorol ddweud bod 650 o swyddi yn y fantol pan ddaeth cytundeb gyda Marks & Spencer i ben.

Fis yn ddiweddarach, cyhoeddodd Food Utopia y byddai 390 o swyddi yn cael eu colli ar y safle.