Data 'camarweiniol' am effaith Morlyn Abertawe ar bysgod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, TLP
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth y DU yn cynnal ymchwiliad annibynnol i ymarferoldeb cynllun morlyn Abertawe

Mae datblygwyr morlyn arfaethedig Bae Abertawe wedi cyhuddo Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o gyhoeddi dadansoddiad "afrealistig a hynod gamarweiniol" ar effaith y cynllun ar bysgod.

Mae cwmni Tidal Lagoon Bae Abertawe yn honni bod y corff wedi methu â dangos "unrhyw sail wyddonol glir" i'r honiadau, ac nad yw methodoleg yr ymchwil wedi ei rannu gyda'r datblygwyr.

Mae'r ymchwil yn dweud y gallai 21% o eogiaid a 25% o frithyll môr gael eu lladd wrth fudo i ac o afonydd lleol.

Dywedodd CNC eu bod yn "anghytuno'n chwyrn" gyda honiadau'r cwmni a'u bod yn hyderus eu bod wedi defnyddio'r "dystiolaeth orau bosib".

Ffynhonnell y llun, Jeff J Mitchell

Mewn nodyn briffio i ACau sydd wedi ei weld gan BBC Cymru, mae datblygwyr Morlyn Bae Abertawe yn cwestiynu'r ffigyrau, ac yn honni nad yw CNC yn rhannu manylion am y ffordd y cafodd y ffigyrau eu cyfri'.

Yn y ddogfen, mae'r cwmni yn dweud bod y "senarios yn rhoi ffigyrau afrealistig a hynod gamarweiniol".

Yn ôl y cwmni, mae rhaglenni cyfrifiadurol yn dangos mai 2% yn unig o bysgod fyddai'n cael eu lladd yn y "senario gwaethaf posib".

'Anghytuno'n chwyrn'

Wrth ymateb, fe ddywedodd Gareth O'Shea ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru: "Rydym wedi'n synnu a'n siomi gan ddatganiad Tidal Lagoon Bae Abertawe. Rydym yn anghytuno'n chwyrn gyda'r dadansoddiad a'r pwyntiau a godwyd.

"Rydym wedi cael tystiolaeth eang ar y pwnc hwn ac wedi cynnal trafodaethau manwl gyda'r datblygwr am flwyddyn a hanner ac wedi cael lot fawr o dystiolaeth, data a methodoleg.

"Ni ddylai'r data hwn fod yn sioc i'r cwmni. Mae'n ffrwyth llafur arbenigwyr annibynnol, ein technegwyr ni'n hunain - ac y mae gennym yr hyder eithaf bod gennym y dystiolaeth orau bosib ar gyfer gwneud y penderfyniad iawn ar yr amgylchedd yng Nghymru.

"Mae'n ddyletswydd cyfreithiol arnom ni i wneud hynny."

Arolwg cynaladwyedd

Mae Morlyn Abertawe, fydd werth £1.3bn, yn cael ei weld gan ddatblygwyr fel prawf ar gyfer cynlluniau llawer mwy ar hyd arfordir Cymru - yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bae Colwyn.

Ar hyn o bryd, mae gweinidogion yn San Steffan yn ystyried cynnal arolwg i gynaladwyedd y cynllun.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, bod y llywodraeth yn "gefnogol iawn" o'r cynllun a'r diwydiant, ond bod angen sicrwydd o safbwynt Llywodraeth y DU yn "fuan iawn, iawn".