Carcharu dyn 93 oed am droseddau rhyw yn erbyn plentyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn 93 oed wedi ei ddedfrydu i 14 blynedd o garchar am nifer o droseddau rhyw yn erbyn plentyn ifanc pan oedd yn ei 70au.

Roedd Jack Beales, oedd yn byw yn ardal Graianrhyd ger Yr Wyddgrug ar y pryd, ond sydd bellach yn byw yn Y Rhyl, wedi cyfaddef ymosod yn anweddus ac anweddustra gyda phlentyn, ond wedi gwadu cyhuddiadau o dreisio a throseddau rhyw eraill.

Cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yr wythnos diwethaf.

Clywodd Beales ei fod yn annhebygol y byddai'n cael ei ryddhau o'r carchar.

Camdriniaeth

Clywodd y llys bod y ddioddefwraig, sydd bellach yn ei 30au, wedi ei chamdrin am flynyddoedd, gan ddechrau pan oedd hi'n chwech oed.

Dim ond blynyddoedd yn ddiweddarach yr oedd hi wedi gallu siarad am yr hyn a ddigwyddodd iddi dros gyfnod o bron i ddegawd.

Aeth y ddioddefwraig i gartref Beales a dweud bod ganddi gyfrinach oedd yn effeithio ar ei hiechyd.

Ond dywedodd wrth Beales ei fod o yn gwybod am hynny yn barod.

'Difetha' ei phlentyndod

Roedd Beales wedi cyfaddef o flaen ei wraig ei fod wedi cyffwrdd y ddioddefwraig yn anweddus, ond gwadodd ei bod wedi ei threisio.

Dywedodd yn ddiweddarach mai "dyna oedd dynion yn ei wneud" a'i fod yn "rhoi pleser" i'r ddioddefwraig.

Cafodd ei ddedfrydu i 13 mlynedd dan glo a blwyddyn ar drwydded, a bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands ei fod wedi difetha plentyndod y ddioddefwraig, ac nad oedd wedi dangos "owns o edifeirwch".