Cyhoeddi ymchwiliad M4 a chynlluniau trafnidiaeth newydd

  • Cyhoeddwyd
Ffordd osgoi'r M4Ffynhonnell y llun, Llywodraeth cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dyluniad artist o ffordd osgoi yr M4

Bydd ymchwiliad cyhoeddus i gynllun i adeiladu ffordd osgoi'r M4 o amgylch Casnewydd yn dechrau ddiwedd mis Chwefror.

Mae disgwyl i Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, gyhoeddi achos newydd dros adeiladu'r ffordd yn ddiweddarach, yn dilyn amcangyfrifon newydd ar ddefnydd posib o'r ffordd.

Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cyflwyno fformiwla newydd i geisio rhagweld lefelau traffig dros y DU.

Bydd Mr Skates yn amlinellu buddsoddiad mewn cynlluniau trafnidiaeth dros Gymru ddydd Mercher, sy'n cynnwys yr A55, yr A40 a systemau metro y de a'r gogledd.

'Heriau a chyfleoedd'

Ym mis Hydref, fe wnaeth Mr Skates ddweud bod y fformiwla newydd yn tanseilio'r angen am ffordd newydd, ond mae'n dweud bod y data yn anghywir ar y pryd.

Roedd disgwyl i'r ymchwiliad ddechrau ar 1 Tachwedd, ond roedd oedi wrth i Lywodraeth Cymru ail-ystyried tystiolaeth.

Bellach, bydd yn dechrau ar 28 Chwefror.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cynlluniau Ken Skates yn cynnwys datblygu trydedd pont dros y Fenai

Mewn araith ym Maes Awyr Caerdydd fore Mercher, bydd Mr Skates yn amlinellu ei gynlluniau ar gyfer buddsoddiad mewn gwasanaethau trafnidiaeth dros y pum mlynedd nesaf.

Mae cynlluniau yn cynnwys gwella ffyrdd yr M4, A55, A40 a'r A494, cynlluniau metro de a gogledd Cymru, masnachfraint rheilffordd newydd, cronfa datblygu porthladdoedd, datblygu trydedd pont dros y Fenai a gwasanaethau bws gwell.

Dywedodd Mr Skates: "Mae'r holl agenda yn dod â heriau ond mae hefyd yn cynnig cyfleoedd ffantastig am rwydwaith fwy, gwell ac integredig sy'n cyrraedd anghenion pobl dros Gymru."