Busnesau bach a chanolig 'heb lais' yng ngrŵp Brexit

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunThinkstock

Nid yw busnesau sy'n cyflogi 63% o weithwyr Cymru wedi eu cynrychioli mewn grŵp sy'n cynghori Llywodraeth Cymru ar Brexit, yn ôl un llywydd Siambr Fasnach.

Dywedodd Liz Maher bod diffyg cynrychiolaeth o fusnesau bach a chanolig yn "rhyfedd".

Fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones sefydlu'r grŵp i gael y cytundeb gorau o drafodaethau Brexit.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod aelodau yn "arbenigwyr unigol" yn hytrach na chynrychiolwyr o gyrff penodol.

Busnes yng Nghymru

Mae 250,000 o fusnesau yng Nghymru, gyda 95% yn fusnesau bach sy'n cynrychioli llai na 10 aelod o staff.

Mae'r rhain yn cyflogi bron i 35% o'r gweithlu, tra bod 1,655 o fusnesau mawr yn cyflogi 38% o'r gweithlu.

Mae'r busnesau canolig, sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o staff yr un, yn cynrychioli 27.5% o'r gweithlu.

Ond fe wnaeth Ms Maher gwestiynu pam nad oes unrhyw un sy'n cynrychioli busnesau canolig yn rhan o'r grŵp.

Er iddi groesawu bod undebau yn rhan o'r grŵp, dywedodd bod "anghydbwysedd" gan fod y mwyafrif yn wleidyddion, elusennau neu brifysgolion.

'Arbenigedd a phrofiad'

Ychwanegodd bod pryder y bydd cytundeb gwael i Gymru o Brexit os nad oes llais gan fusnesau canolig.

"Yn amlwg rydyn ni'n economi o fusnesau bach a chanolig. Dyna sy'n gwthio'r twf yng Nghymru ond eto does dim cynrychiolaeth o gwbl," meddai Ms Maher.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod gan y grŵp "lawer o arbenigedd a phrofiad a fydd yn helpu ni i greu dyfodol llewyrchus i Gymru allan o'r UE".

"Mae aelodau'r grŵp yn arbenigwyr unigol yn hytrach na chynrychiolwyr o gyrff penodol a dim ond un ffynhonnell o gyngor ac arweiniad yw'r grŵp i'r llywodraeth," meddai.