Cymeradwyo parc a chaer Rufeinig Sir y Fflint

Published
image copyrightParc yn y Gorffennol
image captionBydd y cynllun yn cynnwys fferm o'r Oes Haearn ar y safle

Mae cynlluniau i drawsnewid hen chwarel yn Sir y Fflint yn barc gwledig gyda chaer Rufeinig wedi cael sêl bendith adran gynllunio y cyngor.

Fe gaeodd chwarel Lôn Fagl ger yr Hob yn 2004 ac yn 2015 cafodd ei phrynu gan grŵp cymunedol Parc yn y Gorffennol.

Gobaith y cwmni yw creu parc a fydd yn cynnwys gwarchodfa natur, ail-gread o fferm o'r Oes Haearn a chaer Rufeinig.

Bydd yna hefyd canolfan i ymwelwyr, llwybrau cerdded o gwmpas llyn 35 erw a phont newydd dros afon Alun.

Ddydd Mercher fe gafodd y cynllun ei gymeradwyo gan gyngor Sir y Fflint.

Yn gynharach eleni fe ddywedodd llefarydd ar ran Parc yn y Gorffennol: "Fe fydd y prosiect yn troi'r cloc yn ôl ryw 2,000 o flynyddoedd er mwyn galluogi pawb yn y gymuned i olrhain eu cyn-deidiau, canfod sut y bu cenedlaethau blaenorol yn byw a phrofi'r byd fel oedd ym mlynyddoedd cynnar y ganrif."

Cafodd y cynllun £20,000 gan y Loteri er mwyn cael barn pobl leol am y cynlluniau. Y gobaith yw denu £2m pellach o gronfa'r Loteri yn Ebrill 2017.