Carwyn Jones: 'Barn debycach i Wood na Corbyn'

Cyhoeddwyd

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud bod ei farn am fewnfudo yn debycach i farn arweinydd Plaid Cymru nac arweinydd ei blaid ei hun.

Dywedodd Mr Jones bod ganddo farn debycach i Leanne Wood na Jeremy Corbyn.

Daw ei sylwadau ar ôl iddo feirniadu Mr Corbyn am ganolbwyntio gormod ar Lundain ynglyn â mewnfudo.

Wrth ymateb, fe wnaeth Ms Wood geisio ymbellhau ei hun o sylwadau Mr Jones, gan ei gyhuddo o geisio plesio UKIP.

Barn debyg

Yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog, dywedodd Mr Jones: "Dywedon ni rywbeth tebyg iawn yr wythnos ddiwethaf, y dylai bod hawl i symud yn rhydd i weithio a hawl i symud yn rhydd i edrych am waith o fewn cyfnod o amser.

"Dwi'n meddwl bod hynny o werth."

Yng nghynhadledd Llafur ym mis Medi, dywedodd Mr Corbyn y dylai'r blaid ganolbwyntio ar helpu cymunedau unigol i ddelio gyda'r pwysau ar wasanaethau cyhoeddus o fewnfudo yn hytrach na thorri niferoedd.

Ond dywedodd Mr Jones bod rhannau eraill o'r wlad yn gweld mewnfudo yn wahanol, a'i fod yn rhan bwysig o'r bleidlais i adael yr UE yn yr haf.

Ychwanegodd bod angen delio â'r pryderon yna, ond heb alluogi i hiliaeth dyfu.

Fe wnaeth Ms Wood geisio ymbellhau ei hun o sylwadau Mr Jones, gan ddweud: "Dyle' chi fod yn delio gyda'r realiti nid y canfyddiadau. Ni ddyle' chi fod yn delio gyda chwedlau.

"Mae gyda ni broblem allfudo. Mae gormod o weithwyr iau gyda sgiliau yn gadael y wlad, ac mae anghydbwysedd yng Nghymru o ran nad yw swyddi a ffyniant wedi eu dosbarthu'n deg yn y wlad.

"Prif Weinidog, yn lle ceisio plesio UKIP, pryd fyddwn ni'n cael trafodaeth go iawn am ddatrysiad go iawn i'r broblem mudo go iawn yma yng Nghymru?"