Ydych chi'n byw mewn pentref Beiblaidd?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae wastad ciw i bostio o swyddfa bost Bethlehem ym mis Rhagfyr

Yr adeg hon o'r flwyddyn, mae pentref Bethlehem ger Llandeilo'n cael llawer o sylw... am resymau amlwg.

Ond mae Cymru'n llawn trefi a lleoliadau Beiblaidd eraill. Dyma rai:

Nasareth: Dyffryn Nantlle

Ffynhonnell y llun, Eric Jones

Mae'n debyg fod pentref Nasareth yng Ngwynedd wedi'i enwi ar ôl y dref bu Iesu Grist yn byw ynddi... ac nid y ffordd arall rownd.

Bethel: Sir Fôn a Chaernarfon

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Yr un ger Caernarfon

Syrthiodd Jacob i gysgu a'i ben ar garreg yn Bethel, ac yn ei freuddwyd gwelodd ysgol yn arwain i'r nefoedd ac, o ganlyniad, mae'n adeiladu allor yna.

Yn ddiweddarach, dyma ble cafodd y Llo Aur ei osod gan y brenin Jeroboam.

Gallwch weld pentrefi Bethel ger Caernarfon ac ar draws y dŵr yn Sir Fôn.

Libanus: Ger Aberhonddu, Powys

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Os y'ch chi wedi gyrru o'r gogledd i Gaerdydd ar yr A470, yna ry'ch chi wedi bod drwy Libanus

Mae Libanus yn cael ei enwi 71 o weithiau yn yr Hen Destament (fel arfer, wrth gyfeirio at Solomon wnaeth adeiladu teml o bren Libanus). Mae'n debyg taw Libanus oedd Gwlad yr Addewid, neu o leiaf yn cynrychioli'r ffin i'r wlad honno.

Erbyn hyn, i lawer yng Nghymru, mae Libanus yn fwy cyfarwydd fel pentref ar yr A470 ym Mhowys. Mae'n gartref hefyd i dafarn y Tai'r Bull... ydy hi'n bosib i gael mwy o gamgymeriadau gramadegol mewn dau air?

Hebron: Sir Gaerfyrddin

Ffynhonnell y llun, Google

Dinas Hebron yw un o ddinasoedd hynaf y Dwyrain Canol, ac mae'n sanctaidd mewn Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam.

Gerllaw Hebron mae Ogof y Patriarchiaid, lle maen nhw'n dweud fod Abraham, Sara, Isaac a Rebecca wedi eu claddu. Yn Hebron y cafodd Dafydd ei gyhoeddi yn frenin teyrnas Israel ac oddi yno bu'n teyrnasu hyd nes iddo goncro Jerwsalem.

Mae hefyd yn enw ar lecyn prydferth o bentref ar y ffin rhwng Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Carmel: Gwynedd

Ffynhonnell y llun, Google

Mynydd yng ngogledd-orllewin Israel yw Mynydd Carmel. Mae'n bwysig mewn sawl crefydd: Iddewiaeth, Cristnogaeth, Islam a Bahá'í, ac mae'n debyg i'r proffwyd Elias fyw ar y mynydd. Mae ogof ar y mynydd o'r enw Ogof Elias.

Yng Nghymru, pentref bach ger Y Fron yng Ngwynedd yw Carmel.

Nebo: Ger Nasareth, Gwynedd

(hefyd yng Nghonwy, Dyffryn Aeron a Sir Fôn)

Disgrifiad o’r llun,
Mast Nebo

Dinas rhwng y Môr Marw ac Afon Iorddonen oedd Nebo. Roedd yn un o ddinasoedd pwysicaf y Moabiaid neu Amoriaid, disgynyddion gwraig Lot, yn ôl yr Hen Destament.

Cipiodd Moses y ddinas a'i rhoi i lwyth Reuben, ond mae'n ansicr a oedd Mynydd Nebo'r Beibl yn agos i'r ddinas.

Erbyn hyn, mae sawl pentref yng Nghymru wedi'u henwi ar ôl y ddinas Feiblaidd, ond dim ond un sydd â throsglwyddydd teledu, sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio'n lleol i ddisgrifio rhywun tal iawn!