Pobl y Flwyddyn 2016

Cyhoeddwyd

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ryfeddol mewn sawl ystyr ond mae 'na ambell i unigolyn sydd wedi creu argraff fawr yn ystod 2016. Dyma i chi rai ohonyn nhw:

Hal Robson-Kanu

Heb os roedden nhw i gyd yn arwyr, ond i filoedd o gefnogwyr pêl-droed Cymru, gôl Hal Robson-Kanu yn rownd wyth olaf Euro 2016 oedd uchafbwynt y daith gyntaf i rowndiau terfynol ers 1958.

Roedd yr arwyddgan 'Hal, Robson, Hal Robson-Kanu' yn atseinio yn y stadiwm yn Lille ac yng nghanolfannau'r cefnogwyr, tafarndai a chartrefi ar hyd a lled Cymru ar ôl i'r ymosodwr, oedd heb glwb ar y pryd, anfon amddiffyn Gwlad Belg ar chwâl cyn plannu'r bêl heibio i Thibaut Courtois. Cafodd y gôl ei dewis fel Gôl Euro 2016 gan wylwyr Match of the Day. Oeddet ti'n gwylio Joe Jordan?

Siân Grigg

Fe gafodd y cynllunydd colur o Gaerdydd ei henwebu am Oscar am ei gwaith gyda Leonardo di Caprio ar y ffilm The Revenant. Cafodd Siân ei anrhydeddu hefyd gyda gwobr Siân Phillips BAFTA Cymru am ei chyfraniad i'r diwydiant ffilm.

Steffan Rhys Hughes

Ffynhonnell y llun, Mei Lewis

Cafodd y gŵr ifanc o Langwyfan ger Dinbych flwyddyn i'w chofio. Cafodd ei dderbyn i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni, ac yn ystod y Brifwyl fe gadwodd ei afael ar Dlws Y Fonesig Herbert Lewis am ganu gwerin a'r unawd cerdd dant. Enillodd hefyd wobr Llwyd o'r Bryn, prif gystadleuaeth yr ŵyl i adroddwyr.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel ac mae o bellach wedi ymaelodi gyda chantorion adnabyddus Only Men Aloud.

Neil Hamilton

Ar ôl colli sedd Tatton i'r Ceidwadwyr yn Etholiad Cyffredinol 1997 roedd gyrfa wleidyddol Neil Hamilton ar ben. Roedd 'na honiadau, y mae o yn dal i'w gwadu, ei fod o wedi derbyn arian am ofyn cwestiynau yn Nhŷ'r Cyffredin ar ran Mohammed al-Fayed. Aeth yn fethdalwr ar ôl colli achos enllib yn erbyn Mr al-Fayed a gadawodd y llwyfan gwleidyddol.

Ond ar ddiwedd 2016 mae Neil Hamilton yn ei ôl ac yn cynhyrfu'r dyfroedd fel arweinydd UKIP Cymru yn y pumed Cynulliad. Cafodd ei ethol fel aelod rhanbarthol dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru.

Jade Jones

Llwyddodd y ferch o Fflint i amddiffyn ei theitl Olympaidd yn y Taekwondo yn Rio. Yn ogystal ag ail fedal aur i gadw cwmni i honno enillodd hi yn Llundain yn 2012, cafodd Jade hefyd ei choroni yn Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn Cymru 2016. Tipyn o gamp o gofio'r holl lwyddiant mae'r Cymry wedi ei gael ym myd y campau eleni.

Meilyr Jones

Mae hi wedi bod yn flwyddyn gofiadwy i'r cerddor o Aberystwyth. Ar ôl i'w fand Race Horses chwalu aeth Meilyr i'r Eidal yn 2013 a dyna wnaeth ysbrydoli ei albym newydd sydd wedi cael ei ganmol tu hwnt i Gymru. Gorffennodd 2016 ar nodyn uchel hefyd wrth iddo ennill y Wobr Gerddoriaeth Gymreig.

Helena Jones

Roedd perfformiad y wraig 99 oed o Aberhonddu yn y gystadleuaeth adrodd i ddysgwyr ymhlith uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol y Fenni. Bellach yn 100 oed, dywedodd mai dyna fyddai'r tro olaf iddi hi ymddangos ar lwyfan y Brifwyl, ond ei bod dal i gadw ei hun yn brysur, rhwng barddoni, garddio a chymdeithasu.

"Dwi'n berson hapus ac yn dal i fwynhau bywyd. Cefais fy magu ar fwyd iach, dwi'n hoffi ffrwythau a dwi ddim yn yfed. Ond dwi yn hoffi siocled!"

Ai siocled yw'r gyfrinach i fywyd hir a dedwydd, felly?!

Owain Doull

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf wedi cynhyrchu nifer o actorion a chwaraewyr rygbi blaenllaw dros y blynyddoedd, ond rŵan mae 'na seiclwr i'w ychwanegu at yr oriel o anfarwolion.

Enillodd Owain Doull fedal aur fel aelod o bedwarawd y ras erlid yn y felodrom yn Rio. Owain yw'r siaradwr Cymraeg cyntaf erioed i ennill medal aur yn y Gemau Olympaidd. Gobeithio nad ef fydd yr olaf!

Amy Wadge

Mae'r gantores Amy Wadge o Bontypridd wedi cael blwyddyn brysur. Ym mis Chwefror enillodd hi Grammy - Oscars y diwydiant cerddoriaeth - am Gân y Flwyddyn, Thinking Out Loud, a 'sgwennodd hi ar y cyd gyda'r canwr Ed Sheeran.

Ac wrth i'r flwyddyn ddirwyn i ben mae hi'n mwynhau rhagor o lwyddiant ar ôl iddi hi ac Ed 'sgwennu When Christmas Comes Around, y gân fuddugol i Matt Terry yn rownd derfynol yr X Factor.

Alana Spencer

Dyw hi byth yn hawdd plesio'r Arglwydd Sugar, ond mi lwyddodd y pobydd Alana Spencer o Lanrhystud, Ceredigion i gadarnhau bod gan y gŵr busnes ddant melys. Y cyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Aberaeron ddaeth i'r brig yng nghystadleuaeth The Apprentice gan sicrhau buddsoddiad o £250,000 i ddatblygu ei busnes gwneud cacennau.

Wali Tomos

Ble byddai bechgyn Chris Coleman wedi bod heb gyngor treiddgar a thic-tacs yr athrylith pêl-droed o Fryncoch? Mi fyddai'r haf wedi bod yn dipyn tlotach heb eiriau doeth Wali Tomos i roi arweiniad i'r hogia' yn Ffrainc. Dyma oedd yn mynd trwy ei feddwl cyn y gêm gynta' 'na yn erbyn Slofacia:

"I'f fhai ohonach chi allan yn fana sy'n negyddol eich hagwedd af y dechfa fel hyn, cofiwch eifia' bythgofiadwy Dafydd Iwan...

Felly peidiwch â gofyn eich cwestiynau dwl,

Peidiwch edfych afna'i......fel clown,

Dim ond ffŵl sydd yn gofyn

Pam fod c.....offi yn fvown."

Ac yn dilyn gôl agoriadol Gareth Bale:

"O Fy Nuw!!!! O!!! BEEEEEEEEEEL!!!!

"Oes fhywun isio'n llongyfvach i, achos dwi'n cal cathod bach yn fama!!!"

A do, diolch i Wali mi roddodd bechgyn Coleman 'hel iddyn nhw'!

A'r gair olaf i Wali - "Hwfe fwân!"