Grant o £50,000 i gadw canolfan hamdden ar agor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gymuned leol wedi brwydro i achub y ganolfan rhag cau

Mae canolfan hamdden yn Wrecsam wedi osgoi gorfod cau wedi i gynghorwyr gytuno i ddarparu grant o £50,000 i'w chadw ar agor.

Roedd yr ymddiriedolaeth Splash Magic, sydd yn rhedeg Plas Madoc yn Acrefair, wedi rhybuddio y gallai gau yn y flwyddyn newydd pe na bai cymorth ariannol yn dod.

Mae 400,000 o bobl wedi defnyddio'r ganolfan eleni, ac mae 250 o blant yn cael gwersi nofio yno bob wythnos.

Roedd bwrdd gweithredol y cyngor wedi cael eu cynghori i beidio â chymeradwyo grant o £100,000 a hynny oherwydd pryderon am y ffordd yr oedd yr ymddiriedolaeth yn rheoli arian.

Ond fe ddywedodd cadeirydd Ymddiriedolaeth Cymunedol Splash, Darrell Wright, y byddai'r grant o £50,000 yn golygu sefydlogrwydd, ac y gallen nhw nawr dderbyn £500,000 o grant gan Lywodraeth Cymru.

"Fe wnaeth hynny ein synnu ni... ond dw i'n meddwl bod y pwysau cyhoeddus a'r atebion roedden ni wedi eu rhoi i'r cwestiynau a godwyd wedi llwydo i'w perswadio ac arwain at ganlyniad positif," meddai Darrell Wright.

"Mae wedi rhoi hyder i ni fwrw 'mlaen gyda'r cynlluniau yr oedd gennym ni mewn golwg a sicrhau dyfodol iachach i'r ganolfan."