Carcharu troseddwr rhyw 'ffiaidd' o Wrecsam

Mold Crown Court

Mae dyn o Wrecsam wedi ei garcharu am 18 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn ifanc.

Fe wnaeth y barnwr ddisgrifio troseddau Dean Peter Rutter, 41 oed, fel rhai "ffiaidd", gan ddweud bod y dioddefwyr yn dal i fod yn delio â'r sgil effeithiau.

Dywedodd Rutter nad oedd yn poeni am yr hyn a wnaeth, ac y byddai'n parhau i gam-drin bechgyn ifanc petai'n gallu.

Cafodd ei rybuddio gan y barnwr Niclas Parry yn Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd rheidrwydd y byddai'n cael ei ryddhau hanner ffordd drwy'i ddedfryd, ac y byddai hynny ond yn digwydd petai'r bwrdd parôl yn penderfynu nad oedd yn risg i'r cyhoedd.

Dywedodd y barnwr y byddai Rutter ar drwydded am flwyddyn ar ôl cael ei ryddhau, gan olygu bod y ddedfryd am gyfanswm o 19 mlynedd.

Fe gyfaddefodd Rutter i 20 cyhuddiad yn erbyn pedwar bachgen, a gafodd eu disgrifio gan y barnwr "fel esiamplau ffiaidd o gam-drin rhyw".

Cafodd rhai o'r bechgyn eu cam-drin dros gyfnod o flynyddoedd, a hynny ers eu bod mor ifanc â chwech neu saith oed.

Dywedodd y barnwr bod Rutter wedi eu denu ag arian ac anrhegion, a'i fod wedi eu bygwth er mwyn iddyn nhw beidio â dweud beth oedd yn digwydd iddyn nhw.

Ni wnaeth Rutter - a geisiodd ffugio ei farwolaeth ei hun pan ddechreuodd yr heddlu ymchwilio iddo - ddangos unrhyw emosiwn wrth gael ei ddedfrydu.