'Etholwyr ddim yn gwybod bwriad Llafur yn San Steffan'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae angen i Jeremy Corbyn fod yn fwy eglur ynglŷn â'i raglen ar gyfer llywodraeth, yn ôl Carwyn Jones

Dyw llawer o bobl ddim yn gwybod beth fyddai Llafur yn ei wneud petaen nhw'n cipio pŵer yn San Steffan, yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones.

Dywedodd Mr Jones wrth Buzzfeed News fod angen i Blaid Lafur Jeremy Corbyn "ganolbwyntio'n gryf ar y pethau sydd yn poeni pobl gyffredin".

Fe wnaeth e hefyd rybuddio bod newyddion ffug yn ei gwneud hi'n anodd i Lafur gyflwyno'u hachos ar-lein.

Daw'r cyfweliad wedi i Mr Jones feirniadu'r Blaid Lafur ar lefel Prydeinig am eu safbwynt ar fewnfudo.

"Ar hyn o bryd byddai pobl yn ei chael hi'n anodd gwybod beth yw rhaglen Llafur ar gyfer llywodraeth yn San Steffan," meddai Mr Jones.

"Dw i wedi gwneud y pwynt yma wrth Jeremy - mae'n rhaid i ni gael rhaglen lywodraethu. Dydyn ni ddim yn y safle yna eto ar draws y DU.

"Mae'n golygu bod angen canolbwyntio'n gryf ar y pethau sydd yn poeni pobl gyffredin. Mae mewnfudo yn rhywbeth sydd o bwys i bobl gyffredin.

"Mae'n golygu bod yn gadarn dros hawliau gweithwyr, ar faterion fel pensiynau, a pheidio derbyn bod yr holl fyd yn farchnad rydd anferth."

Rhybudd newyddion ffug

Dywedodd Mr Jones bod y chwith gwleidyddol hefyd wedi bod yn "araf" yn eu defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

"Mae'r dde eithafol wedi manteisio ar gyfryngau cymdeithasol yn gynt na'r chwith canolig... mae'n rhaid i ni ddal lan," meddai.

Ychwanegodd ei fod yn pryderu bod newyddion ffug - gwefannau sydd yn cyhoeddi erthyglau twyll, celwyddog neu bropaganda er mwyn denu traffig - yn ei gwneud hi'n anoddach i Lafur gyflwyno'u safbwynt ar faterion megis mewnfudo.

"Fy mhryder i yw y bydd pobl yn colli'r gallu i wahaniaethu rhwng rwtsh a beth sydd wedi digwydd go iawn," meddai.

"Maen nhw'n disgwyl i bapurau newydd ymdrin â phethau o ongl benodol - os chi'n darllen yr Express 'dych chi'n disgwyl iddo fod yn chwyrn o blaid Brexit, a 'dych chi'n ystyried hynny.

"Ond dyw pobl ddim wedi arfer ystyried pethau o'r fath ar-lein."