Pokemon Go yn ysbrydoli helfa lyfrau yng Nghydweli

Cyhoeddwyd

Mae grŵp o bobl yng Nghydweli wedi dechrau cuddio llyfrau mewn mannau cyhoeddus o gwmpas eu tref yn Sir Gâr er mwyn i bobl eu darganfod a'u darllen.

Mae Kidwelly Book Hunters wedi bod yn gosod llyfrau mewn sawl man amlwg yn y dref megis yr ysgol, y castell a'r eglwys, ac yna postio cliwiau ar sut i ddod o hyd iddyn nhw ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fe ddechreuodd yr her fel ychydig o hwyl, ond mae nawr wedi troi yn hobi prysur gyda dros 80 o lyfrau bellach yn llechu i bobl allu darllen.

A dyw'r helfa ddim ar ben chwaith, gyda'r dair sydd yn gyfrifol yn bwriadu ychwanegu at y casgliad.

Dywedodd Bethan Hindmarch eu bod wedi gweld rhywbeth tebyg yn digwydd yn Norwy, ac wedi penderfynu ei efelychu yng Nghydweli.

"Fe wnaeth rhywun hefyd grybwyll ar Facebook pan oedd pobl yn mynd drwy'r cyfnod o chwarae Pokemon Go, y byddai'n neis petai pobl yn mynd allan a dod o hyd i lyfrau yn lle hynny," meddai.

Disgrifiad o’r llun, Bethan Hindmarch yw un o'r dair sydd yn cynnal yr her

Mae'r her hefyd wedi mynd yn un Nadoligaidd yn ddiweddar, gyda'r llyfrau'n cael eu gorchuddio â phapur lapio, a mwy o straeon gaeafol neu am yr ŵyl.

Yn dilyn y galw am ragor o gyfrolau, mae cyhoeddwyr Y Lolfa hefyd wedi cynnig llyfrau i'r grŵp yn y gobaith o annog mwy o bobl i ddarllen.

"Mae beth maen nhw'n ei wneud yn arloesol iawn. Mae'n ffordd greadigol o gael pobl i godi llyfr a darllen," meddai Fflur Arwel, pennaeth marchnata Y Lolfa.

"Mae Y Lolfa wastad yn barod i gefnogi mentrau ac elusennau ar draws Cymru, ac ar ôl gweld yr esiampl benodol yma, roedden ni'n meddwl bod y syniad yn un creadigol iawn.

"Mae'n wych, mae'n neis, mae'n gweddu'n dda gyda'r Nadolig, y syniad o roi llyfr fel anrheg.

"Rydyn ni fel cyhoeddwyr wedi bod yn rhedeg ymgyrch i annog pobl i roi llyfr fel anrheg Nadolig, sydd yn annog pobl i ddarllen neu roi un fel anrheg, a pharhau hynny i mewn i'r Flwyddyn Newydd."