Lluniau: Goreuon 2016

Cyhoeddwyd

Detholiad o luniau o adran Cylchgrawn Cymru Fyw dros y flwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
O leia' mae gan y tarw yma got drwchus i'w gadw'n gynnes yn yr eira
Ffynhonnell y llun, Dawn Wilks
Disgrifiad o’r llun,
Eira yn Tai Bach, Llansannan fis Mawrth

Disgynnodd eira dros rannau o Gymru ddechrau mis Mawrth, dyma oriel o luniau a fu ar Cylchgrawn.

Ffynhonnell y llun, Graham Pritchard
Disgrifiad o’r llun,
"Dyfod pan ddêl y gwcw…." Clychau'r gog yng ngolau'r hwyr ar y Wenallt, Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Un o gefnogwyr ieuenga' Cymru? Osian ar ei ffordd i Ffrainc efo Dad a Mam, Rhodri ac Anwen

Roedd Mehefin yn fis mawr i gefnogwyr tîm pêl-droed Cymru. Teithiodd miloedd o Gymru i Ffrainc ar gyfer pencampwriaeth Euro 2016. Mae nifer ohonyn nhw i'w gweld yn oriel luniau Bon Voyage Cymru Fyw.

Disgrifiad o’r llun,
Y garfan ar ben y bws

Ac wedi'r bencampwriaeth, roedd rhaid llongyfarch y bechgyn wrth iddyn nhw gyrraedd yn ôl i'r brifddinas. Bu'r ffotograffwyr Sioned a Nia'n gwylio'r cyfan ar ran Cymru Fyw.

Disgrifiad o’r llun,
Y Syr Wynff a Plwmsan newydd (Llŷr Evans ac Iwan Charles) ar faes yr Urdd

Yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint, cafodd plant Cymru gyfarfod â'r Syr Wynff a Plwmsan newydd cyn iddyn nhw fynd ar daith gyda'r sioe Raslas Bach a Mawr o gwmpas Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Pwy sy' tu ôl i'r wynebau lliwgar yma?

Roedd Gorffennaf yn fis prysur o ran gwyliau cerddorol ar draws Cymru. Yng Ngŵyl Nôl a Mla'n yn Llangrannog, bu'r ffotograffydd Lleucu Meinir yn tynnu lluniau i Cymru Fyw.

Bu trigolion y brifddinas yn joio gŵyl Gymraeg Tafwyl yng Nghastell Caerdydd.

Disgrifiad o’r llun,
Machlud yn Nant Gwrtheyrn
Disgrifiad o’r llun,
Hunlun Guto Dafydd, enillydd Gwobr Daniel Owen, gyda'r beirniaid Fflur Dafydd, Jon Gower a'r diweddar Gareth F Williams

Un o brif ddigwyddiadau'r calendr Cymreig ym mis Awst ydy'r Eisteddfod Genedlaethol, a gynhaliwyd yn Y Fenni eleni, mae detholiad o luniau'r wythnos yma.

Disgrifiad o’r llun,
Gofal pia' hi

Llun gan Sian Bowi yn oriel y gwenyn, fis Medi.

Disgrifiad o’r llun,
Ho ho ho. Pwy yw hwn 'da Maisie 'te?

Daeth Siôn Corn - a llawer o ymwelwyr eraill - i'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd ddiwedd mis Tachwedd. Mae oriel luniau o'r ddeuddydd i'w gweld yma.