Llandron yn dwyn deial haul hanesyddol o Gonwy

Cyhoeddwyd

Mae lladron wedi dwyn deial haul efydd haesyddol gafodd ei greu yn 1761 o fynwent eglwys yn nhref Conwy.

Cafodd y gwaith carreg oedd y dal y deial haul, oedd yn rhestredig, ei dorri'n dri darn hefyd.

Dywedodd y Parchedig David Parry, ficer Bro Celynnin, fod y lladrad wedi ei ddarganfod fore dydd Gwener ac fe gafodd yr heddlu eu galw.

"Mae'n drist iawn. O gymryd y top, mae lladron wedi dinistrio'r garreg yn ddifrifol. Mae wedi bod yn rhan o hanes Conwy ers amser hir iawn," meddai.

"Mae'n nodwedd enwog iawn, wedi ei restru, a does dim syniad ganddo ni pam fyddai rhywun eisiau ei ddifrodi."