Gorfodi twyllwr o Gaerdydd i ad-dalu £250,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun, Defnyddiodd Tosin Femi Olasemo lun o filwr i dwyllo'r menywod

Mae dyn oedd yn honni ei fod yn filwr Americanaidd yn brwydro yn Afghanistan er mwyn twyllo dwy ddynes o fwy na £250,000 wedi derbyn gorchymyn i ad-dalu'r arian.

Defnyddiodd Tosin Femi Olasemo, 37 oed o Gaerdydd, lun milwr mewn lifrau fel ei lun ei hun ar wefan gyfarfod match.com.

Clywodd gwrandawiad meddiant yn Llys y Goron Caerdydd y byddai'n gorfod treulio dwy flynedd a hanner ychwanegol dan glo petai'n methu talu'r arian yn ôl.

Bydd yn cael ei alltudio o Brydain pan fydd yn cael ei ryddhau o'r carchar.

Yn dilyn ei ddedfryd, cafodd ymchwiliad Deddf Enillion Troseddol ei gynnal, ac fe wnaeth yr awdurdodau ddarganfod fod gan Olasemo gysylltiadau gyda chyfrifon banc yn Nigeria oedd yn cynnwys mwy na£150,000.

Roedd hefyd wedi prynu tir gwerth £47,000 yn y wlad, ac roedd ganddo dros £1,100 yn ei feddiant pan gafodd ei arestio.

Yn ystod ei ddedfrydu yn 2015, clywodd y llys ei fod wedi ceisio derbyn dros £400,000 gan ferched unig drwy ddefnyddio'r enw ffug Capten Morgan Travis, ond fe wnaeth banciau atal rhai taliadau iddo.

Roedd wedi dweud wrth y dioddefwyr ei fod angen yr arian er mwyn ceisio gadael y fyddin.

'Nifer o dactegau'

Yn y gwrandawiad llys diweddaraf, cafodd orchymyn i ad-dalu ychydig dros £200,000 i ddwy ddynes sydd yn byw yn Denmarc.

Mae ganddo dri mis i drefnu gwerthu ei dir yn Nigeria er mwyn ad-dalu gweddill yr arian.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Paul Giess o uned troseddau economaidd Heddlu De Cymru: "Mae'r achos hwn wedi dangos y peryglon o ddarparu manylion personol ac anfon arian i ddieithriaid ar-lein.

"Mae twyllwyr yn defnyddio nifer o dactegau i dwyllo eu dioddefwyr, fel cymryd arnyn nhw fod angen gofal meddygol brys neu eu bod wedi gadael y fyddin ac wedyn byw mewn tlodi."