Plaid Cymru: Rhybudd mewnfudo yn sgil Brexit

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Leanne Wood

Fe allai gosod cyfyngiadau ar fewnfudo yn dilyn Brexit arwain at "risg go iawn i rai diwydiannau" yng Nghymru, yn ôl Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru.

Dywedodd Ms Wood wrth raglen Sunday Politics Wales y BBC y byddai twristiaeth a'r gwasanaeth iechyd yn dioddef pe na bai pobl o'r Undeb Ewropeaid yn cael caniatâd i weithio yng Nghymru.

Ond fe wnaeth hi hefyd amlinellu cynlluniau i osod rhai cyfyngiadau ar fewnfudwyr.

Fe fyddai'r polisïau, meddai, yn golygu ein bod yn "fwy ffwdanus" o ran rhoi rhyddid i symud yn ddiamod.

Fe wnaeth dros 52% o etholwyr Cymru bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaid yn y refferendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mehefin.

Dywedodd Ms Wood: "Mae'n rhaid i ni gydnabod y bleidlais, ac fe wnaeth bobl bleidleisio i adael.

"Felly beth sy'n rhaid gwneud nawr yw trafod y math orau o Brexit i Gymru, yr opsiwn lleiaf poenus fel petai."

'Gwarchod gweithwyr'

Dywedodd Ms Wood fod ei phlaid yn edrych ar "model Norwy" sy'n caniatáu i bobl gael mynediad i'r wlad am chwe mis er mwyn dod o hyd i waith neu sefydlu busnes.

"Nawr, byddai hynny yn caniatáu i ni gadw elfen o'r hawl i symud yn ddiamod," ychwanegodd.

Dywedodd y byddai yn caniatáu "ni i warchod pobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd a diwydiannau sydd ar hyn o bryd yn ddibynnol ar weithwyr tramor."

Mae Ms Wood hefyd wedi cyhuddo'r blaid Llafur o "roi tudalen siec wag" i'r prif weinidog Theresa May ynglŷn â'r trafodaethau Brexit.

"Mae Llafur yn San Steffan wedi eu rhannu o ran Brexit, sydd wedyn yn eu rhwystro rhag mynd i'r afael â'r Torïaid, a dal llywodraeth y DU i gyfrif, " meddai.

Ddydd Gwener fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, rybuddio y gallai cefnogwyr Llafur newid i UKIP oherwydd safbwynt "Llundeinaidd" yr arweinydd Llafur Jeremy Corbyn ar fewnfudo.

Ond dywedodd Dianne Abbot, llefarydd Llafur ar Faterion Cartref wrth raglen Andrew Marr ddydd Sul: "Cymru, gorllewin Lloegr a gogledd ddwyrain Lloegr yw rhai o'r llefydd sydd â'r mwyaf i golli.

"Pe bai chi'n holi n am fewnfudo, fy mhrofiad i yw bod aelodau'r blaid Lafur ym mhob man eisiau rheolau mewnfudo sy'n deg a synhwyrol."