Siop yn Sir Benfro yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMr a Mrs JK Lewis a'u mab Harri yn y siop wreiddiol yn Dandderwen, Penygroes

Yn oes yr archfarchnadoedd a siopa ar-lein, mae un busnes lleol o Sir Benfro yn llwyddo i nofio yn erbyn y llif.

Eleni, mae cwmni JK Lewis a'i Fab yn dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed.

Fe sefydlwyd y busnes ym 1926, yng nghanol caledi y Streic Fawr.

Penderfynodd brodor o Gwmaman, Aberdâr - JK Lewis - i symud i fyw ym mhentref bach Penygroes yn Sir Benfro i ddechrau bywyd newydd.

Fe ddechreuodd siop newydd yn Dandderwen ger Capel Penygroes.

Byddai nwyddau yn cael eu dosbarthu bryd hynny ar gefn cefn a chart. Roedd y siop yn gwerthu bob math o nwyddau groser, dillad, hetiau ac roedd hefyd yn swyddfa bost.

Fe drawsnewidiwyd y busnes yng nghanol y 1950au pan brynodd ei fab, Harri safle yng nghanol pentref Crymych, ac fe agorwyd Preseli Stors.

Fe werthodd mab Harri, Keith, y busnes i Carwyn a Sian James yn 2006, ond mae'r enw JK Lewis a'i Fab wedi cael ei gadw.

Dywedodd Mr James: "Erbyn hyn ni'n cyflogi 53 o bobl - 5 o Wlad Pwyl a'r gweddill yn bobl leol.

"Ni'n darparu bara i bob un o ysgolion y sir a ni'n canolbwyntio ar y gwasanaeth a'n gwybodaeth o'r ardal leol; does yna ddim pentref sydd yn llwyddo cystal yng ngogledd Sir Benfro a Chrymych.

"Ni'n dibynnu ar bobl leol i'n cefnogi ni."