Arian i dîm bowlio merched Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Anwen Butten gystadlu dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014

Colli bu hanes tîm triawd merched yn ffeinal y Cystadleuaeth Bowls y Byd yn Christchurch.

Awstralia oedd yn fuddugol gan olygu fod tîm triawd Cymru - Emma Woodcock, Kathy Pearce, Anwen Butten - yn sicrhau medal arian ar ôl iddynt guro Malaysia yn y rownd gynderfynol.

Hwn oedd y pedwerydd tro i Anwen Butten o Lanbed, Ceredigion, gystadlu yng Nghystadleuaeth Bowls y Byd, ac roedd hi eisoes wedi llwyddo i gipio medalau arian yn 2004 a 2008.

Yn y cyfamser mae tîm parau merched Cymru yn wynebu Seland Newydd yn y ffeinal heno, bydd y gêm honno yn dechrau am 20:00

Timau merched Cymru oedd yr unig rai o wledydd hemisffer y gogledd i gyrraedd y ffeinal.

Dywedodd Gill Hughes, Ysgrifennydd Cymdeithas Bowlio Merched Cymru, fod timau Cymru wedi gwneud yn anhygoel i gyrraedd mor bell.

"Rwy'n hynod o browd o bob un ohonynt. Fe fydd Laura Daniel a Jess Sims yn chwarae yn y parau heno, a dwi'n dymuno'r gorau iddynt.

"Mae chwarae yno yn anodd, mae hi'n wyntog iawn, ac mae cyflymdra'r llain yn llawer gwahanol, felly mae gan wledydd hemisffer y de fantais fawr o'r cychwyn cyntaf.