Trinity Mirror am argraffu'r Western Mail yn Lloegr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Trinity Mirror sydd yn berchen ar y 'South Wales Echo' a'r 'Western Mail'

Mae Trinity Mirror yn ymgynghori gyda 33 aelod o staff cyn i safle argraffu papurau newydd y cwmni gau yng Nghaerdydd.

Bwriad y cwmni yw argraffu'r Western Mail yn Watford a'r South Wales Echo yn Rhydychen unwaith y bydd y safle yng Nghaerdydd wedi cau.

Mae Trinity Mirror hefyd yn berchen ar bapurau newydd y South Wales Evening Post, y Daily Post a'r Wales on Sunday, sydd ar hyn o bryd yn cael eu hargraffu yn Birmingham.

Mae'r cwmni yn beio "dirywiad mewn niferoedd y papurau ac adleoli blaenorol rhai o bapurau newydd y cwmni" am gau'r gweithfeydd argraffu.

Mae BBC Cymru hefyd yn deall fod y cwmni mewn trafodaethau i werthu ei swyddfa yng nghanol Caerdydd, ond mae'r cwmni yn bwriadu parhau fel tenantiaid yn yr adeilad ar Stryd y Parc unwaith y bydd y gwaith o werthu'r adeilad chwe llawr wedi ei gwblhau.

Mae Trinity Mirror wedi gwrthod ymateb i'r adroddiadau eu bod yn bwriadu gwerthu'r pencadlys yng Nghaerdydd.