Parc Pont-y-pŵl yw'r gorau yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Parc Pont-y-pŵl wedi ei ddewis y parc gorau yng Nghymru

Mae Parc Pont-y-pŵl wedi ei ddewis fel y parc gorau yng Nghymru gan elusen Fields in Trust yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

Enwebwyd y parc gan berson lleol o Bont-y-pŵl, a chafwyd pleidlais gan y cyhoedd yn ystod mis Hydref a Thachwedd.

Roedd ar y rhestr fer allan o 214 o geisiadau ar gyfer gwobr Parc Gorau'r DU, ond collodd o drwch blewyn i Barc Rouken Glen yn yr Alban.

'Parc gwirioneddol unigryw'

Dywedodd y Cynghorydd John Cunningham o Gyngor Torfaen: "Rwy'n hynod o falch bod Parc Pont-y-pŵl wedi cael ei gydnabod gyda'r wobr genedlaethol hon.

"Fel parc mae'n wirioneddol unigryw. Yn ogystal â llynnoedd, llwybrau cerdded, perllan gymunedol, gerddi Eidalaidd a lle chwarae i blant, mae yno hefyd groto cregyn hanesyddol a ffoledd, cae rygbi, canolfan hamdden a'i lethr sgïo ei hun. Nid llawer o barciau sy'n gallu dweud hynny.

"Rhaid i mi hefyd dalu teyrnged i Gyfeillion Parc Pont-y-pŵl sy'n rhoi o'u hamser i wella'r parc er mwyn i bawb gael ei fwynhau ac i'n staff sy'n gweithio bob dydd i wneud yn siŵr ei fod yn lan ac yn daclus".