Metro De Cymru i gymryd degawdau i gael effaith ar gymunedau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth yn dweud y gallai'r cynllun "drawsnewid" de Cymru

Fe allai hi gymryd degawdau i gynlluniau i drawsnewid system trafnidiaeth de Cymru gael effaith ar rai cymunedau yn y cymoedd, yn ôl economegydd.

Dywedodd yr Athro Calvin Jones bod cynlluniau Metro De Cymru wedi codi gobeithion sy'n "anodd i'w rheoli".

Mae Llywodraeth Cymru'n credu y bydd prosiect yn "drawsnewidiol" a bydd y gwasanaethau cyntaf yn rhedeg erbyn 2023.

Ar raglen Sunday Politics Wales, dywedodd yr Athro Jones, sy'n dysgu yn Ysgol Fusnes Caerdydd, mai Caerdydd allai elwa gyntaf.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Geraint Corkey yn rhedeg tafarn yn Nhreharris, ardal y mae'n credu allai elwa o'r system metro

Mae Geraint Corkey yn ŵr busnes yn Nhreharris ger Merthyr Tudful, ac mae e'n gobeithio y bydd pentre'n elwa o'r system metro.

"R'yn ni'n hoffi meddwl byddai system metro gydag arhosfan yn Nhreharris yn dod â phobl mewn i'r pentre'", meddai.

"Gobeithio y byddai hynny o fudd i'r economi lleol ac yn rhoi hwb cyffredinol i'r ardal, rhywbeth sydd ei ddirfawr angen, rwy'n credu."

'Prosiect 20 mlynedd'

Ond mae'r Athro Calvin Jones yn amau y bydd ardaloedd fel Treharris yn elwa yn y tymor byr.

"Y broblem yw nad ydi pobl yn Nhreharris eisiau disgwyl yn hir," meddai.

"Mae'n brosiect 15 mlynedd, 20 mlynedd, o leiaf.

"Mae'r disgwyliadau o'r broses, rhwng y metro gloyw a realiti datblygiad cynyddol tymor hir, yn anodd iawn i'w rheoli."

Disgrifiad o’r llun,
Trenau fel hyn sy'n cysylltu Caerdydd â'r cymoedd ar hyn o bryd

Fe ddywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wrth y rhaglen bod y llywodraeth yn gobeithio dechrau ar y gwaith adeiladu erbyn "diwedd y degawd hwn" ac y byddai'r isadeiledd yn "trawsnewid" de Cymru.

"Bydd yn cysylltu nifer o gymunedau sy'n teimlo wedi eu hynysu ar hyn o bryd, ac rwyf wedi ei gwneud hi'n glir y dylai'r Metro wasanaethau cymunedau'r cymoedd yn bennaf.

"Erbyn 2023, rydym yn gobeithio y bydd gwasanaethau Metro yn rhedeg."

Bydd £734m yn cael ei wario tan 2023 ar linellau rheilffordd y cymoedd yn rhan gyntaf y cynllun.

Yn gynharach yr wythnos hon, bu'r Prif Weinidog Carwyn Jones ym Mrwsel yn ceisio sicrhau rhan o'r cyllid ar gyfer y prosiect.