Dau weithiwr yn cael eu diswyddo am ladd cath

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Mike Smith/Geograph

Mae dau weithiwr mewn gwesty ym Metws-y-Coed, Gwynedd, wedi cael eu diswyddo am ladd cath wyllt.

Yn wreiddiol, roedd Gwesty'r Royal Oak wedi honni fod y gath wedi ei difa heb ddioddef.

Ond yn dilyn ymateb beirniadol yn lleol, mae perchennog y gwesty Glenn Evans wedi ymddiheuro gan ddweud y dylai fod wedi ymateb yn gynt i'r digwyddiad.

"Ni wnaethom gymeradwyo'r hyn a ddigwyddodd ac wrth edrych yn ôl fe ddylwn wedi delio gyda'r ddau berson."

Dywedodd llefarydd ar ran yr RSPCA: "Gallwn gadarnhau ein bod yn ymchwilio i farwolaeth cath yn ardal Betws-y-Coed.

Fe wnaeth bron 22,000 o bobl gefnogi deiseb ar-lein yn galw am erlyn y rhai oedd yn gyfrifol."

Ychwanegodd Mr Evans: "Rydym yn teimlo yn ddrwg am beth sydd wedi digwydd ac embaras na wnaethom ddelio yn gynt gyda'r mater.

"Ni wnaethom mewn unrhyw fodd gymeradwyo beth ddigwyddodd, ac rydym yn aros i'r RSPCA gysylltu yn ôl."

Dywedodd Mr Evans fod rhai o staff y gwesty wedi cael eu bygwth yn sgil y digwyddiad.