Merched bowlio Cymru yn targedu medal aur

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth Anwen Butten gystadlu dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014

Bydd dau o dimau bowls Cymru yn cystadlu am fedalau aur yng Nghystadleuaeth Bowls y Byd yn Seland Newydd yn nes ymlaen ddydd Gwener.

Mae tîm parau y merched a thîm triawd y merched yn sicr o gael o leiaf medal arian ar ôl cipio lle yn ffeinal y gystadleuaeth, sy'n cael ei chynnal pob pedair blynedd.

Fe wnaeth tîm triawd Cymru - Emma Woodcock, Kathy Pearce, Anwen Butten - guro Malaysia 18-16 yn y rownd gynderfynol, a byddant yn wynebu Awstralia nos Wener am 20:00 (09:00 ddydd Sadwrn yn Seland Newydd) yn Christchurch.

Fe fydd tîm parau merched Cymru - Laura Daniels, Jess Sims - yn wynebu Seland Newydd yn y ffeinal, gyda'r gêm honno hefyd yn dechrau am 20:00 ddydd Sadwrn.

Dyma fydd y pedwerydd tro i Anwen Butten o Lanbed, Ceredigion, gystadlu yng Nghystadleuaeth Bowls y Byd, gan lwyddodd i gipio medalau arian yn 2004 a 2008.

Yn ôl ei hyfforddwr a'i mam Anita Butten, hwn fydd y tro cyntaf iddi gystadlu yn y tîm triawd yn y gystadleuaeth.

Amodau anodd

"Mae hi wedi bod yn chwarae bowls ers bod hi'n 14 oed a hwn fydd y bedwaredd tro iddi gystadlu yn rowndiau olaf Cystadleuaeth y Byd," meddai Anita Butten.

"Ma'r amodau yno am fod yn anodd. Mae'r gwynt yn ffactor mawr. Ma'r math o dywydd i chi'n gallu ei gael - tywydd pedwar tymor mewn un diwrnod, ac mae hi wedi bod fel 'na am y pythefenos ma' nhw wedi bod yn cystadlu, ma' nhw wedi gwneud yn arbennig."

Dywedodd Gill Hughes, Ysgrifennydd Cymdeithas Bowlio Merched Cymru, fod timau Cymru wedi gwneud yn anhygoel i gyrraedd mor bell.

"Dim ond deg o wledydd sy'n cael cystadlu yn y rowndiau terfynol, ac o ran y merched ni yw'r unig wlad o hemisffer y gogledd i gyrraedd y ffeinals.

"Mae chwarae yno yn anodd, mae hi'n wyntog iawn, ac mae cyflymdra'r llain yn llawer gwahanol, felly mae gan wledydd hemisffer y de fantais fawr o'r cychwyn cyntaf.

"Dyw Lloegr, yr Alban nac Iwerddon gyda thimau yn y gemau terfynol, maen nhw wedi llwyddo yn anghygoel, ac yn sicr o gael medal arian beth bynnag sy'n digwydd."