Achos llofruddiaeth: Miliwnydd yn 'dioddef o syndrom Asperger'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae miliwnydd o Sir Fynwy sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad wedi dweud wrth reithgor yn Llys y Goron Casnewydd ei fod yn credu ei fod yn dioddef o syndrom Asperger.

Wrth roi tystiolaeth yn yr achos yn ei erbyn dydd Gwener, fe ddywedodd Peter Morgan fod "pobl yn arfer dweud fy mod yn meddwl yn wahanol i bawb arall, fy mod yn meddwl yn ddu a gwyn".

Mae'n cyfaddef tagu Georgia Symonds, 25 ac oedd yn gweithio fel cymar personol, ym mis Ionawr 2016.

Ond mae'n gwadu llofruddiaeth ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

'Argyfwng canol-oed'

Clywodd y llys fod Peter Morgan, 53 o Lanelen yn Sir Fynwy, wedi gadael yr ysgol yn 15 oed heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

Aeth i weithio gyda busnes ei dad oedd yn codi adeiladau fferm, a bu'n byw yng nghartref y teulu nes iddo briodi yn 30 oed. Mae ganddo ddwy ferch.

Sefydlodd ei fusnes ei hun, ac fe dyfodd y busnes hwnnw i gyflogi 50-100 o bobl yn ei anterth. Ond fe werthodd y busnes oherwydd pwysau'r gwaith.

Wrth gael ei holi gan fargyfreithiwr yr amddiffyniad, Patrick Harrington, fe ddywedodd Morgan iddo ddechrau defnyddio gwasanaeth cymar personol yn 2011, a'i fod wedi cael "argyfwng canol-oed".

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Dywedodd wrth y rheithgor iddo gyfarfod Georgina Symonds am y tro cyntaf ar 8 Rhagfyr 2012 mewn fflat yng Nghasnewydd.

"Fe dalais i £150 iddi," meddai. "Doedd gen i ddim bwriad gweld unrhyw un fwy nag unwaith nes i mi ei chyfarfod hi. Fe welais i hi bythefnos yn ddiweddarach.

"Roeddwn yn ei hoffi hi, ac roedd yn neis ac yn lleol. Fe welais i hi eto o fewn ychydig wythnosau...Fe wnes i sylweddoli ei bod yn golygu mwy i mi na dim ond gwasanaeth cymar personol."

Fe ddywedodd wrth y llys ei fod yn cytuno gydag asesiad proffesiynol ohono oedd yn ei ddisgrifio fel bod ar y sbectrwm awtistig.

Mae Peter Morgan yn cyfaddef iddo dagu Georgina Symonds a gadael ei chorff mewn ysgubor drws nesaf i'r cartref yr oedd yn arfer ei rannu gyda'i wraig ym Mrynbuga yn Sir Fynwy.

Ond mae'n gwadu ei llofruddio ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll, gyda'r amddiffyniad yn dweud fod ganddo syndrom Asperger, a bod ei gyflwr meddwl wedi achosi iddo golli rheolaeth.

Mae'r achos yn parhau.