Dyn yn yr ysbyty ar ôl lladrad mewn siop yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @deeside.com

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol ar ôl lladrad mewn siop yn Queensferry yn Sir y Fflint.

Cafodd swyddogion o Heddlu'r Gogledd eu galw i siop Costcutters ar Ffordd yr Orsaf yn y dref tua 18:30 nos Iau.

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ladrata ac ymosod.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad.

'Ymosodiad llwfr'

Mae dyn 58 oedd yn gweithio yn y siop mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty ar ôl cael anafiadau sylweddol yn yr hyn sydd wedi cael ei ddisgrifio gan yr heddlu fel "ymosodiad llwfr" arno.

Dyw ei fywyd ddim mewn perygl yn ôl yr heddlu.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Neil Harrison: "Roedd hwn yn ymosodiad difrifol a threisgar ar ddyn oedd yn gweithio yn y siop ar ei ben ei hun, ac fe gafodd anafiadau difrifol.

"Rydym yn meddwl am y dyn a'i deulu, ac mae swyddogion arbenigol yn eu cefnogi," meddai.

Fe adawodd y lladron y siop yn waglaw.

Yn dilyn ymholiadau gan yr heddlu, mae dau ddyn wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ladrata ac ymosod, ac yn parhau i fod yn y ddalfa yn Wrecsam.

Mae'r Heddlu yn apelio ar unrhyw dystion posib i gysylltu â nhw, yn enwedig dyn allai fod yn y siop pan ddigwyddodd yr ymosodiad. Mae'r heddlu yn credu y gallai'r dyn hwn roi tystiolaeth allweddol wrth iddyn nhw barhau i ymchwilio.