Blwyddyn o bop Cymraeg

Cyhoeddwyd

Mae hi'n amser am rownd derfynol Cwis Pop Radio Cymru unwaith eto - ond pa ysgol fydd yn fuddugol nos Wener 23 Rhagfyr - Ysgol Glan Clwyd neu Ysgol Gyfun Gwynllyw?

Magi Dodd ac Ifan Davies, lleisydd Sŵnami, sy'n cyflwyno.

Mi fuodd Magi yn rhannu rhai o'i huchafbwyntiau cerddorol eleni gyda Cymru Fyw a chynnig ambell i dip ar gyfer 2017.

Hoff albym

Rhaid i fi ddweud un Sŵnami yn does?! Ond, o ddifri ma'n albym wych a dyna oedd sound-trac fy haf.

Trac y flwyddyn

Fioled gan Sŵnami neu Ffôl gan Ani Glass, neu Suddo gan Yr Eira, neu Anrheoli gan Yws Gwynedd, neu Yr Afon gan Alun Gaffey, neu Gweld y Byd Mewn Lliw gan Band Pres Llareggub... allai'm dewis!!

Fi a Ifan hefyd yn joio bach o NEIKED gan Sensual. Sy'n swnio bach yn doji - ond ni'n lico gwrando arni yn RILI uchel cyn mynd ar yr awyr bob nos Wener!

Gig orau

Oes rhaid dewis un?! Cyngerdd Cerddorfa Welsh Pops yn y Steddfod, Super Furry Animals yn Ffrainc yn ystod ymgyrch Cymru yn yr Euros, Yws Gwynedd yn Clwb Ifor Bach gyda Guto Rhun (sori am bopeth - bai Guto oedd o'i gyd... ) a Mariah Carey (ma' Ifan yn mynd i gasáu fi am ddweud hwnna!).

Ffynhonnell y llun, Kirsten McTernan
Disgrifiad o’r llun, Mae Magi wrth ei bodd gyda cherddoriaeth Sŵnami... (gobeithio fod y siec yn y post, Ifan?)

Siom fwyaf

Y Bandana yn rhoi'r gore' iddi ac X Factor - ma'n rili rubbish dyddie 'ma.

Artist newydd eleni

Ma' Chwalfa yn fand addawol iawn - mae eu cân Disgwyl am y Wawr yn chuuuuune! Chroma, enillwyr Brwydr y Bandiau eleni wrth gwrs - ma' nhw'n chwa o awyr iach. Ac Ani Glass, sy'n 'sgwennu caneuon pop perffaith.

Lleisiau newydd 2017

Dwi'n edrych 'mlaen i glywed mwy gan Chroma a dwi'n rili lico be' ma' Carcharorion yn 'neud hefyd.

Gig fawr 2017

Pa bynnag gig ma Ifan yn llusgo fi iddo... Ma' fe wastad yn trio f'annog i fynd i gigs Sŵnami ond 'nai ond mynd os ma' fe'n addo chware Mwrdwr ar y Manod (sef eu cân gynta'). Aros fyddai...

Disgrifiad o’r llun, Magi Dodd ac Ifan Davies sy'n cyflwyno'r Cwis Pop ar Radio Cymru