Wyth mlynedd o garchar i ddeliwr cyffuriau o Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ian McGuigan ei ddisgrifio fel "pennaeth cyffuriau ym Môn"

Mae dyn sydd wedi'i ddisgrifio fel "pennaeth cyffuriau ym Môn" wedi ei garcharu am wyth mlynedd yn dilyn achos yn Llys y Goron Caernarfon.

Fe gafwyd Ian Paul McGuigan, 39, yn euog o gynllwynio i ddarparu cocên, yn ogystal â throsedd yn ymwneud â dryll.

Cafodd dau ddyn o Lerpwl - Anthony Donovan, 33, a Brian Townsend, 36 - hefyd eu carcharu am bedair blynedd ac wyth mis yr un.

Fe wnaeth y barnwr Huw Rees dderbyn dadl yr amddiffyniad bod eu gweithredoedd yn "ansoffistigedig" cyn belled ag yr oedd delio cyffuriau yn y cwestiwn.

'Dinistrio bywydau'

Wrth groesawu'r ddedfryd dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Brian Kearney o Heddlu Gogledd Cymru bod McGuigan wedi portreadu'i hun fel deliwr ceir a bridiwr ceffylau, ac yn hyderus na fyddai'n cael ei ddal.

"Fe newidiodd hynny ar 5 Medi eleni pan wnaeth swyddogion heddlu ei ffilmio yn ei gartref yn Ty Croes, Ynys Môn yn pasio gwerth £35,000 o arian parod i Anthony Donovan a Brian Townsend, dau gludwr cyffuriau o Lerpwl," meddai.

Pan wnaeth yr heddlu chwilio yn ddiweddarach fe ddaethon nhw o hyd i gilogram o gocên oedd â gwerth stryd o rhwng £117,000 a £176,000.

"Fe wnaeth menter droseddol Ian Paul McGuigan ddinistrio bywydau yn ein cymuned," ychwanegodd y Ditectif Brif Arolygydd Kearney.

"Roedd ganddo ddigon o asid borig i dorri rhwng 1.4 a 2.1 miliwn pwys o gocên.

"Rydyn ni'n croesawu'r dedfrydau sydd wedi'u rhoi heddiw ac wrth iddyn nhw ddechrau eu cyfnod yn y carchar dw i'n gobeithio eu bod nhw'n sylwi nad yw dod â chyffuriau i mewn i ogledd Cymru yn talu'i ffordd, a fydd o byth."