Arbrawf henoed a phlant wedi gweithio 'yn rhyfeddol'

hen blant bach Image copyright S4C

Mae staff gofal yn dweud bod arbrawf yng Nghaernarfon ble bu plant yn treulio wythnos mewn canolfan ddydd i'r henoed wedi gweithio yn "wych".

Fe wnaeth y plant meithrin dreulio'u hamser yn bwyta, cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'r henoed fel rhan o arbrawf cymdeithasol.

Cafodd ei drefnu fel rhan o raglen newydd fydd yn cael ei dangos ar S4C dros y Nadolig, Hen Blant Bach.

"Roeddwn i 'chydig yn betrusgar ar y cychwyn, ond mae pethau wedi troi allan yn wych," meddai rheolwraig Canolfan Ddydd Maesincla, Idwen Roberts.

"Doedd gan un ddynes ddim plant, a doedd ganddi ddim hyder efo unrhyw beth i'w wneud â phlant. Roedd hi'n sefyll nôl - doedd hi ddim yn gwybod sut i ymdopi na beth i'w ddweud wrth y plant.

"Ond erbyn diwedd yr wythnos roedd hi'n gwneud hetiau hefo nhw, roedden nhw'n eistedd ar ei glin. Roedd o'n grêt. Fe wnaeth hi agor fyny a dod ati hi ei hun. Roedd o'n wych - dw i ddim eisiau hyn i stopio."

Image copyright S4C

Un o'r rheiny fu'n cymryd rhan yn y rhaglen oedd Glyn Hughes, 84, o Gaernarfon, gafodd strôc bymtheg mlynedd yn ôl ac sydd bellach yn cael trafferth â'i leferydd.

Mae staff yng Nghanolfan Ddydd Maesincla yn dweud ei fod weithiau'n mynd yn rhwystredig a blin gyda'i hun, ac roedden nhw'n poeni am sut fyddai'n plant yn ymateb iddo - ond fe gawson nhw eu synnu.

"Oherwydd bod Glyn ddim yn gallu dibynnu ar ei leferydd, mae'n defnyddio ystumiau a'i ddwylo i gyfathrebu gyda'r plant - ac mae'r plant yn ymateb i hyn yn syth," meddai Nia Williams, seicolegydd ym Mhrifysgol Bangor.

Image copyright S4C

"Fel Glyn, does gan y plant tair oed yma ddim llawer o eirfa chwaith, felly mae cyfathrebu drwy ystumiau ac arwyddion yn ffordd effeithiol iawn i greu a magu perthynas.

"O ganlyniad i'r berthynas yma, erbyn diwedd yr wythnos roedd Glyn yn mentro defnyddio mwy o iaith nag arfer, ac roedd i'w glywed yn brawddegu'n glir gyda'r plant.

"Canlyniad gwbl ryfeddol, ond yn dangos y budd seicolegol o ddod â phlant a phobl hŷn at ei gilydd."