Arbrawf henoed a phlant wedi gweithio 'yn rhyfeddol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C

Mae staff gofal yn dweud bod arbrawf yng Nghaernarfon ble bu plant yn treulio wythnos mewn canolfan ddydd i'r henoed wedi gweithio yn "wych".

Fe wnaeth y plant meithrin dreulio'u hamser yn bwyta, cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'r henoed fel rhan o arbrawf cymdeithasol.

Cafodd ei drefnu fel rhan o raglen newydd fydd yn cael ei dangos ar S4C dros y Nadolig, Hen Blant Bach.

"Roeddwn i 'chydig yn betrusgar ar y cychwyn, ond mae pethau wedi troi allan yn wych," meddai rheolwraig Canolfan Ddydd Maesincla, Idwen Roberts.

"Doedd gan un ddynes ddim plant, a doedd ganddi ddim hyder efo unrhyw beth i'w wneud â phlant. Roedd hi'n sefyll nôl - doedd hi ddim yn gwybod sut i ymdopi na beth i'w ddweud wrth y plant.

"Ond erbyn diwedd yr wythnos roedd hi'n gwneud hetiau hefo nhw, roedden nhw'n eistedd ar ei glin. Roedd o'n grêt. Fe wnaeth hi agor fyny a dod ati hi ei hun. Roedd o'n wych - dw i ddim eisiau hyn i stopio."

Ffynhonnell y llun, S4C

Un o'r rheiny fu'n cymryd rhan yn y rhaglen oedd Glyn Hughes, 84, o Gaernarfon, gafodd strôc bymtheg mlynedd yn ôl ac sydd bellach yn cael trafferth â'i leferydd.

Mae staff yng Nghanolfan Ddydd Maesincla yn dweud ei fod weithiau'n mynd yn rhwystredig a blin gyda'i hun, ac roedden nhw'n poeni am sut fyddai'n plant yn ymateb iddo - ond fe gawson nhw eu synnu.

"Oherwydd bod Glyn ddim yn gallu dibynnu ar ei leferydd, mae'n defnyddio ystumiau a'i ddwylo i gyfathrebu gyda'r plant - ac mae'r plant yn ymateb i hyn yn syth," meddai Nia Williams, seicolegydd ym Mhrifysgol Bangor.

Ffynhonnell y llun, S4C

"Fel Glyn, does gan y plant tair oed yma ddim llawer o eirfa chwaith, felly mae cyfathrebu drwy ystumiau ac arwyddion yn ffordd effeithiol iawn i greu a magu perthynas.

"O ganlyniad i'r berthynas yma, erbyn diwedd yr wythnos roedd Glyn yn mentro defnyddio mwy o iaith nag arfer, ac roedd i'w glywed yn brawddegu'n glir gyda'r plant.

"Canlyniad gwbl ryfeddol, ond yn dangos y budd seicolegol o ddod â phlant a phobl hŷn at ei gilydd."