Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i 21 adroddiad o gamdrin

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau eu bod bellach yn ymchwilio i 21 adroddiad yn ymwneud â cham-drin hanesyddol o fewn y byd pêl-droed.

Dywedodd yr heddlu eu bod hefyd wedi adnabod tri pherson sydd dan amheuaeth.

Daw hyn yn dilyn cadarnhad bod 83 person bellach dan amheuaeth drwy Brydain yn ymwneud â cham-drin rhyw hanesyddol yn erbyn plant, gyda bron i 100 o glybiau pêl-droed hefyd yn rhan o'r ymchwiliad.

Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu yn dweud eu bod yn parhau i dderbyn galwadau.

Ymchwilio i dri pherson

Bellach mae tri o heddluoedd Cymru - Heddlu'r Gogledd, Heddlu'r De a Heddlu Dyfed Powys - yn ymchwilio i honiadau o gam-drin.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Andrew Williams o Heddlu'r Gogledd: "Hyd yn hyn, rydym wedi derbyn 21 adroddiad o gam-drin rhyw hanesyddol mewn cyd-destun pêl-droed, o wybodaeth i adroddiadau uniongyrchol o weithredoedd troseddol sydd wedi digwydd yng Ngogledd Cymru.

"Rydym wedi adnabod tri pherson dan amheuaeth ac mae'r ymchwiliad yn parhau.

"Oherwydd y cynnydd yma mewn galw, fe fydd hi'n cymryd rhywfaint o amser i gysylltu nôl gyda phawb sydd wedi ffonio. Ar y cyd â heddluoedd eraill ac Operation Hydrant, rydym yn prosesu hyn mor gyflym â phosib.

"Eto, hoffwn annog unrhyw un sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth ar y mater, i gysylltu â ni. Rydyn ni'n eu sicrhau nhw y byddwn yn delio â'r mater mewn modd sensitif a phroffesiynol."

disgrifiad o’r llunMae Heddlu'r Gogledd yn un o dri llu yng Nghymru sydd yn ymchwilio i honiadau o gam-drin

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod nhw wedi derbyn tri o gwynion gwahanol yn ymwneud â honiadau o gamdrin plant o fewn pêl-droed.

Mae ymchwiliad yr heddlu ar draws y DU eisoes clywed cyfeiriad at 98 clwb pêl-droed, o'r lefel proffesiynol i lefel amatur.

Dywedodd yr heddlu bod 98% o'r 350 o dioddefwyr honedig yn wrywaidd, a'u bod rhwng saith ac 20 oed adeg y cam-drin.

Mae'r NSPCC hefyd wedi bod yn derbyn nifer o alwadau, ac mae cyfanswm o 639 adroddiad bellach wedi dod i law drwy'r elusen a'r heddlu.

Tair wythnos yn ôl fe wnaeth y cyn bêl-droediwr Andy Woodward siarad yn gyhoeddus am y camdriniaeth yr oedd o wedi'i ddioddef, ac ers hynny mae 20 o gyn bêl-droedwyr eraill wedi adrodd honiadau tebyg.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Lloegr wedi cyhoeddi adolygiad mewnol, ac mae'r NSPCC wedi sefydlu llinell ffôn 24 awr benodol ar gyfer achosion cam-drin o fewn y byd pêl-droed ar 0800 0232642.