'Angen gwella' mynediad anabl i brif strydoedd Cymru

Cyhoeddwyd

Nid oes digon wedi ei wneud i wella mynediad pobl anabl i brif strydoedd Cymru, yn ôl elusen.

Dywedodd Anabledd Cymru wrth raglen Good Morning Wales bod ychydig o welliant yn y saith mlynedd ers adroddiad beirniadol, ond bod angen gwneud llawer mwy.

Daeth yr arolwg yn 2008 o hyd i broblemau gyda chyfathrebu, agwedd a mynediad i siopau a lleoedd cyhoeddus.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) bod gwelliannau wedi eu gwneud.

'Atal bywyd arferol'

Mae Simon Green, sy'n 40 ac o Ben-y-bont, yn dioddef o gyflwr sy'n achosi i diwmorau dyfu yn ei gorff.

Dywedodd iddo orfod gwario arian ychwanegol ar gadair olwyn ysgafn iddo allu mynd i brif stryd y dref, gan nad yw'r pafin wedi ei ostwng mewn llawer o lefydd.

"Gall person sydd ddim yn anabl fwy neu lai mynd i le bynnag y maen nhw eisiau, pryd bynnag a sut bynnag maen nhw eisiau," meddai.

"I berson anabl nid dyna yw'r achos bob tro. Ac mae'r pethau yma yn atal rhai pobl anabl rhag byw bywyd arferol."

Ychwanegodd: "Mae angen ychydig bach mwy o synnwyr cyffredin wrth gynllunio'r llwybrau. Mae angen iddyn nhw ofyn i bobl anabl: 'Pa ffordd sydd orau i chi fynd?'"

Cyfrifoldeb

Mae Cyngor Pen-y-bont yn dweud bod ymgynghoriad ar ail-agor rhannau o'r dref i gerbydau wedi ei groesawu gan lawer o bobl anabl, ond ychwanegodd nad oedd wedi bod yn broses hawdd.

Yn ôl prif weithredwr Anabledd Cymru, Rhian Davies, mae canol trefi yn gallu bod yn anodd cyrraedd i bobl anabl.

Ond mae arweinydd Cyngor Ceredigion, a llefarydd WLGA ar gydraddoldeb, yn dweud bod gwelliannau wedi eu gwneud ers 2008.

"Mae gan bob cyngor sir gyfrifoldeb cyfreithiol, ac maen nhw'n cymryd eu cyfrifoldebau cydraddoldeb o ddifrif," meddai Ellen ap Gwynn.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod cymorth a chefnogaeth ar gael ar faterion cynllunio i awdurdodau lleol.

Straeon perthnasol