Nant-y-caws: Cyhuddo cwmni Valero o fod yn 'haerllug'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYr Aelod Cynulliad lleol, Adam Price ger lleoliad y llygredd

Mae Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi beirniadu cwmni Valero am wrthod mynychu cyfarfod gyda thrigolion Nant-y-caws, gan alw'r cwmni yn "eithriadol o haerllug".

Fe gafodd y cwmni eu gwahodd i'r cyfarfod gyda Chyngor Cymuned Llangynnwr, gyda tua 30 o breswylwyr Nant-y-caws yn bresennol i leisio eu pryderon am yr effaith mae'r gwaith o adnewyddu pibell danwydd wedi ei gael ar y pentref.

Roedd aelodau o Gyngor Sir Caerfyrddin a Chyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn y cyfarfod a gafodd ei gynnal yn Yr Aelwyd, Tregynwr.

Yn ddiweddar fe lifodd 140,000 litr o gerosin i Nant Pibwr yn Nant-y-caws yn dilyn toriad mewn pibell danwydd.

Dywedodd Aled Davies o Nant-y-caws wrth BBC Cymru fod tynnu coed i lawr yn agos at ffordd yr A48 er mwyn gwneud gwaith adnewyddu wedi cael effaith negyddol ar drigolion yr ardal.

"Mae 'na lot o oleuni, mae 'na sŵn a llygredd ac mae'n achosi pobl i deimlo'n isel ei hysbryd," meddai Mr Davies.

disgrifiad o’r llunMae Valero yn dweud bod y rhan fwyaf o'r 140,000 litr o gerosin a gafodd ei ollwng i'r nant bellach wedi ei adfer

'Dioddef o iselder'

Dywedodd AC Plaid Cymru, Adam Price fod 'na "ddiffyg cyfathrebu wedi bod o gyfeiriad Valero" a bod pobl Nant-y-caws wedi dioddef o "iselder a phoen meddwl".

Er bod 'na son am werth £40,000 o iawndal, dyw Cyngor Cymuned Llangynnwr heb dderbyn unrhyw gynigion swyddogol eto. Mae 'na bryder ymysg rhai o'r trigolion y bydd Valero yn penderfynu peidio talu unrhyw iawndal o gwbl.

Mewn datganiad fe wnaeth Valero gadarnhau fod "Fisher German [eu hasiant] wedi bod mewn cysylltiad cyson gyda'r trigolion oedd wedi eu heffeithio fwyaf gan y digwyddiad a'r gwaith adnewyddu".

"Mae gwaith o ail blannu'r coed yn digwydd ar hyn o bryd ac mi fydd 'na lwyni hefyd yn cael eu plannu i leihau'r llygredd golau a lefel y sŵn.

"Mae Valero mewn trafodaethau ar hyn o bryd gyda Chyngor Cymuned Llangynnwr, sydd yn cynrychioli Nant-y-caws, ynglŷn â gwneud cyfraniad ariannol i gefnogi prosiectau cymunedol yn yr ardal.

"Bydd Valero yn dilyn arweiniad y cyngor cymuned ar ôl iddyn nhw drafod gyda thrigolion yr ardal ynglŷn â pha brosiectau fydd yr arian yn ei gefnogi."