Staff GIG: Mynd y 'filltir ychwanegol'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYsgrifennydd Iechyd Vaughan Gething

Mae arolwg staff diweddaraf y gwasanaeth iechyd yn dangos bod gweithwyr y sefydliad yn ymroddedig i'w gwaith ac yn fodlon mynd gam ymhellach, medd Llywodraeth Cymru.

Yn gyffredinol, mae'r llywodraeth o'r farn bod canlyniadau arolwg 2016 yn galonogol ac yn adlewyrchu gwelliant sylweddol i'r mwyafrif o feysydd ers yr arolwg staff cenedlaethol diwethaf yn 2013.

Ymhlith y ffigyrau positif yn y canlyniadau mae:

  • 90% yn fodlon mynd gam ymhellach yn y gwaith;
  • 88% o staff yn teimlo bod eu rôl yn gwneud gwahaniaeth i'r cleifion;
  • 78% yn fodlon gyda'r gofal maen nhw'n ei roi;
  • 71% yn fodlon yn eu swydd - cynnydd o'i gymharu â'r 65% wnaeth roi'r un ateb yn 2013.

Gwelwyd gwelliant hefyd o ran y defnydd o'r Gymraeg. Erbyn hyn mae 48% o'r staff yn dweud eu bod yn gallu cynnig gwasanaeth yn Gymraeg, sy'n gynnydd o 7% ers 2013.

Hynod o falch o'n staff

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: "Rwy'n hynod o falch o'n staff ymroddgar. Mae'r atebion hyn yn dangos eu hymrwymiad i'w swyddi a'r gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud i gleifion y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

"Mae staff y gwasanaeth iechyd yn gweithio'n galed tu hwnt ac mae'r canlyniadau hyn yn dangos eu bod hefyd yn cael boddhad o'u gwaith.

"Mae gwasanaeth iechyd Cymru'n lle gwych i weithio ynddo, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl sy'n ystyried gyrfa ym maes gofal iechyd yn dewis ymuno â ni."

Dywedodd Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru: "Hoffwn ddiolch i'n staff am eu hadborth gwerthfawr.

"Lluniwyd yr arolwg fel eu bod yn gallu dweud eu dweud yn blaen fel ein bod ninnau'n gallu gweithio tuag at wella'r gwasanaeth, gan fod lle i wella o hyd.

"Rwy'n ymroddedig i weithio mewn partneriaeth gyda chyflogwyr a chynrychiolwyr staff o bob cwr a chornel o'r gwasanaeth iechyd er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd camau effeithiol i fynd i'r afael â'r meysydd sydd angen eu gwella.

"Ry'n ni eisiau i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru fod yn lle gwych i weithio ynddo ac fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau hynny."