Tata: Buddsoddi £18m i dorri costau ynni gwaith dur

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfraniad o £8m fel rhan o fuddsoddiad o £18m i dorri costau ynni yn ffatri Tata ym Mhort Talbot.

Nod yr arian yw lleihau costau ynni ac allyriadau carbon y ffatri ddur, sy'n cyflogi 4,000 o weithwyr.

Daw'r newyddion ar sodlau cyhoeddiad dydd Mercher am gytundeb rhwng undebau a pherchnogion y ffatri i achub y gwaith yno.

Wrth gyhoeddi'r arian dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: "Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n ddiflino dros fisoedd lawer i gynorthwyo i ganfod dyfodol cynaliadwy o waith Tata yng Nghymru.

"Rydym wedi gweithio'n agos gyda thimau rheoli Tata i ddatblygu rhaglen fuddsoddi fydd yn galluogi gwelliannau effeithlonrwydd ac i ddiogelu swyddi i'r dyfodol.

"Mae'n hanfodol arloesi a chadw at safonau amgylcheddol uchel er mwyn sicrhau bod y diwydiant dur yng Nghymru'n gystadleuol yn fyd-eang, a bod dyfodol iddo yn y tymor hir.

"Bydd yr arian yma yn torri costau ynni ac allyriadau carbon drwy ailgylchu nwyon gwastraff sydd ar hyn o bryd yn cael eu rhyddhau.

"Mae Tata hefyd wedi cytuno i wneud de Cymru yn un o ddwy ganolfan ymchwil a datblygu yn y DU, ac fe fyddan nhw'n ymchwilio i ddatblygu cynnyrch newydd ym Mhort Talbot."

'Dyfodol cynaliadwy'

Dywedodd prif weithredwr Tata yn y DU, Bimlendra Jha: "Fe fydd y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru yn gyfraniad pwysig tuag at ddatblygu dyfodol cynaliadwy i'n busnesau dur yng Nghymru ac ar draws y DU.

"Ond mae mwy o waith i'w wneud i sicrhau bod Tata Steel UK yn gynaliadwy, ac mae angen i'r holl rhanddeiliaid wneud popeth o fewn eu gallu i alluogi'r cwmni i wireddu eu cynllun dros y misoedd a blynyddoedd nesaf."

Ddydd Mercher fe wnaeth undebau gyhoeddi nifer o fesurau yn dilyn trafodaethau gyda Tata, gan gynnwys cadw dwy ffwrnais ym Mhort Talbot am bum mlynedd, ymrwymiad i osgoi diswyddiadau gorfodol dros yr un cyfnod a chynllun buddsoddi i £1bn dros 10 mlynedd.

Bu dyfodol y diwydiant yn y fantol ers i fusnesau Tata yn y DU gael eu rhoi ar werth ym mis Mawrth.

Straeon perthnasol