Llywydd yn ymgynghori ar newid enw'r Cynulliad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunY gair "Senedd" sy'n cael ei ddefnyddio i gyfeirio at yr adeilad sy'n cartrefu siambr y Cynulliad

Mae ymgynghoriad ar newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol wedi'i lansio gan y Llywydd Elin Jones.

Mae'r pŵer i newid yr enw yn rhan o gasgliad o gyfrifoldebau ychwanegol fydd yn cael eu symud i Fae Caerdydd fel rhan o Fesur Cymru.

Yr opsiynau yn Gymraeg yw cadw'r enw presennol, neu ei newid i "Senedd". Yn Saesneg, mae opsiwn ychwanegol o'i alw yn "Parliament".

Byddai newid yr enw yn helpu "ennyn hyder, ymddiriedaeth a balchder yn y bobl y mae'n eu gwasanaethu", meddai Ms Jones.

Mae galwadau wedi bod i newid enw'r Cynulliad i Senedd Cymru ers nifer o flynyddoedd, gydag arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies yn dweud yn 2012 bod y Cynulliad yn senedd "oni bai mewn enw".

Y gair "Senedd" sy'n cael ei ddefnyddio i gyfeirio at yr adeilad sy'n cartrefu siambr y Cynulliad.

Ym mis Gorffennaf fe wnaeth gweinidogion Cymru roi'r gorau i gynllun i ailenwi'r Cynulliad yn answyddogol, gan ofyn i Ms Jones ymchwilio i'r posibilrwydd yn eu lle.