Blwyddyn o drydar

Cyhoeddwyd

Mae'r cyfrif Twitter @BBCCymruFyw wedi bod yn brysur iawn eleni yn trydar am straeon mawr Cymru.

Ydych chi'n cofio'r straeon yma?

Yr Undeb Ewropeaidd? Dim diolch...

Dyma oedd stori fawr mis Mehefin, pan bleidleisiodd y DU o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd. Pleidleisiodd 17 o'r 22 o etholaethau yng Nghymru i adael - 52.5% o'r boblogaeth.

Sêr medalog Cymru

Cafodd athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd groeso cynnes ym Mae Caerdydd ym mis Medi ar ôl dychwelyd o Rio, gyda'u 10 medal Olympaidd a 7 medal Baralympaidd.

Ymhlith enillwyr y medalau aur oedd Owain Doull, y Cymro Cymraeg cyntaf i ennill medal aur Olympaidd, Jade Jones, aeth ymlaen i ennill Personoliaeth Chwaraeon Cymru eleni, ac Aled Siôn Davies a enillodd fedal aur am daflu'r pwysau, a llwyddo i dorri record byd deirgwaith wrth gystadlu!

Er gwaethaf addysg Gymraeg...

Dechreuodd yr hashnod #despitebeingtaughtinwelsh trendio yng Nghymru fis Ionawr yn dilyn geiriad 'anffodus' mewn erthygl gan Media Wales ynglŷn ag addysg chwaraewr rygbi Cymru, Jamie Roberts.

Er i Media Wales ail-eirio'r frawddeg yn dilyn cwynion, trodd cannoedd at Twitter i frolio am eu llwyddiannau, 'er gwaethaf' y ffaith eu bod wedi derbyn addysg Gymraeg.

Cofio hanner canrif ers y drychineb ysgwydodd y byd

Ar 21 Hydref, roedd Cymru a'r byd yn cofio trychineb Aberfan, lle bu farw 144 o bobl pan gwympodd gwastraff pwll glo ar y pentref, hanner can mlynedd yn ôl.

Eira mân, eira mawr mis Mawrth

Pwy sydd ddim yn hoffi eira?! Cafodd llawer o Gymru ei gorchuddio gan y stwff gwyn, a hynny ym mis Mawrth.

Yr Eisteddfod yn cofio drwy gân

Roedd perfformiad buddugol Côrdydd yn yr Eisteddfod eleni yn deyrnged hyfryd i'w harweinydd Sioned James, a fu farw ym mis Gorffennaf. Enillodd y côr wobr Côr yr Ŵyl, ac roedd y gynulleidfa ar eu traed yn dilyn eu perfformiad pwerus, llawn emosiwn.

Merci fechgyn Coleman!

Am haf oedd hi i dîm pêl-droed Cymru, a'u cefnogwyr! Llwyddodd Cymru, nid yn unig i gyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaeth bêl-droed fawr am y tro cyntaf ers 1958, llwyddon nhw i gyrraedd y rownd gyn-derfynol. Pwy all anghofio troad Cruyff anhygoel Hal Robson-Kanu, dawnsio unigryw Joe Ledley a gôl-ar-ôl-gôl Gareth Bale.

Llwyddodd y tîm i roi Cymru, a'r Gymraeg, ar y map - DIOLCH!