Pumed ymgynghoriad ar ysgolion uwchradd yn Hwlffordd

Cyhoeddwyd

Bydd pumed ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar ddyfodol addysg uwchradd yn Hwlffordd.

Ddydd Iau fe bleidleisiodd cynghorwyr Sir Benfro dros ymgynghori ar y cynlluniau diweddara' i sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg newydd yn y dref.

Mae'n dilyn gwrthwynebiad yn lleol i'r cynlluniau gwreiddiol i gau dwy ysgol, gan sefydlu ysgol 11-16 oed, a symud y ddarpariaeth chweched dosbarth i ganolfan newydd yng Ngholeg Sir Benfro.

Fe fyddai'r cynlluniau diweddara yn golygu uno Ysgolion Tasker Milward a Syr Thomas Picton i greu un ysgol newydd 11-19 oed, yn cynnwys chweched dosbarth.

Disgrifiad o’r llun, Protestio yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol i ddiddymu addysg chweched dosbarth yn Hwlffordd

Roedd yna brotestiadau yn erbyn y cynlluniau gwreiddiol, gyda disgyblion yn galw am gadw'r ddarpariaeth chweched dosbarth o fewn yr ysgol uwchradd yn hytrach na'i symud i Goleg Sir Benfro.

Ym mis Gorffennaf, fe benderfynodd y cyngor ail-ddechrau eu hadolygiad o addysg uwchradd yn Hwlffordd.

Mae cynghorwyr eisoes wedi pleidleisio o blaid sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd i blant rhwng 3 ac 16 oed ar Ffordd Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Fe fydd yr ymgynghoriad cyhoeddus newydd ar y cynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd cyfrwng Saesneg yn dechrau ym mis Ionawr 2017, gyda disgwyl i gynghorwyr wneud penderfyniad terfynol ar yr ysgol newydd ym mis Gorffennaf.

Straeon perthnasol