Dedfryd o garchar am oes am ladd milwr yn Aberhonddu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd Jake Vallely dan glo am o leiaf 16 o flynyddoedd

Mae dyn oedd wedi brolio mai ef oedd y "dyn caletaf" yn Aberhonddu wedi cael dedfryd o garchar am oes am lofruddio milwr yn y dref.

Roedd y Preifat Matthew Boyd, 20, ar noson allan yn Aberhonddu pan gafodd ei daro sawl gwaith gan Jake Vallely.

Cafwyd Vallely, 24, yn euog yr wythnos diwethaf yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd, a bydd yn treulio o leiaf 16 mlynedd dan glo.

Fe wnaeth y rheithgor ddyfarnu bod cyfaill Vallely, Aaeron Evans, 23, yn ddieuog o ddynladdiad ar ôl i'r llys glywed nad oedd yn bresennol yn ystod yr ymosodiad.

Yr ymosodiad

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i gorff y Preifat Boyd, oedd yn aelod o gatrawd y Royal Gibraltar, yn gorwedd yn ddiymadferth yn un o strydoedd y dref ar 15 Mai.

Roedd y milwr ar ei ffordd yn ôl i'r barics pan ddigwyddodd yr ymosodiad tu allan i dafarn The Cellar.

Fe wnaeth lluniau o gamerâu cylch cyfyng ddangos delweddau o'r milwr yn cael ei ddyrnu, yn cwympo i'r llawr ac yn cael ei ddyrnu ymhellach nes iddo stopio symud.

Yna, cyn ffoi, fe wnaeth Vallely symud ei gorff o leoliad yr ymosodiad.

Clywodd y llys bod Vallely wedi bod yn yfed am saith awr cyn y digwyddiad, ac awr cyn yr ymosodiad roedd wedi brolio mai ef "oedd y dyn caletaf yn Aberhonddu".

disgrifiad o’r llunRoedd Matthew Boyd wedi bod ar gwrs hyfforddi gyda'r fyddin yn ardal Aberhonddu ar y pryd

'Ymosodiad treisgar'

Yn dilyn yr achos yr wythnos diwethaf, dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd David Guiney o Heddlu Dyfed Powys: "Roedd Matthew Boyd yn ddyn ifanc yn mwynhau noson allan yn Aberhonddu gyda'i ffrindiau.

"Roedd yr ymosodiad treisgar a ddioddefodd, achosodd ei farwolaeth, yn weithred warthus ac yn un oedd wedi dychryn cymuned Aberhonddu a ffrindiau a chyd-weithwyr milwrol Matthew.

"Hoffwn gynnig fy nghydymdeimlad i deulu Matthew. Ni all unrhyw gyfnod o garchar ei ddychwelyd, ond rwy'n gobeithio fod y dyfarniad yn dod a rhyw fath o gyfiawnder a heddwch."

Straeon perthnasol