'Diffyg dealltwriaeth' o anableddau dysgu, medd adroddiad

  • Cyhoeddwyd
Staff iechydFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae gan staff y gwasanaeth iechyd "ddiffyg dealltwriaeth" o anableddau dysgu mewn cyfleusterau preswyl, yn ôl adroddiad.

Fe wnaeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ddod i'r casgliad bod pobl gydag anableddau dysgu yn cael eu trin gydag urddas a pharch a bod argaeledd gwasanaethau yn dda.

Ond mae'r adroddiad yn dweud bod diffyg cadw cofnodion hefyd yn broblem.

Fe wnaeth AGIC holi saith bwrdd iechyd Cymru, gan arolygu timau a gwasanaethau preswyl.

Dywedodd yr arolwg bod pasbort cyfathrebu, sy'n helpu staff i wybod am anghenion pobl unigol, yn cael eu defnyddio ar gyfer nifer o bobl.

Mae canmoliaeth hefyd i rai byrddau iechyd am ddefnyddio nyrsys arbenigol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.

'Gwelliannau sylweddol'

Ond ychwanegodd bod angen "gwelliannau sylweddol" i wasanaethau preswyl, gan wneud 22 o argymhellion.

Dywedodd prif weithredwr AGIC, Kate Chamberlain: "Mae hi'n braf gweld y gofal da sy'n cael ei ddarparu i bobl sydd ag anableddau dysgu gan dimau iechyd cymunedol.

"Er hynny, rydyn ni'n nodi bod angen gwelliannau sylweddol i ofal preswyl y GIG ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu.

"Fe wnaethon ni ddarganfod problemau am reolaeth, staffio ac amodau, a dylai byrddau iechyd fod wedi gwybod eisoes am y rhain ac wedi eu cywiro."