Dirwy i'r Democratiaid Rhyddfrydol o achos eu treuliau

Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cymru yn dweud y dylai'r Democratiaid Rhyddfrydol ymddiheuro ynglŷn ag anghysondebau yn nhreuliau'r unig sedd yng Nghymru y llwyddodd y blaid i gipio yn yr etholiad cyffredinol y llynedd sef Ceredigion.

Mae'r blaid wedi cael dirwy o £20,000, y swm mwyaf posib gan y Comisiwn Etholiadol am ei bod wedi methu a datgan ei holl wariant yn ystod yr ymgyrch etholiadol yn 2015.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud mai "camgymeriad dynol a methiant prosesau" oedd ar fai am yr hyn ddigwyddodd.

Yn ystod ymgyrchoedd mae yna derfyn ar faint mae pleidiau gwleidyddol ar lefel leol a chenedlaethol yn cael gwario.

Mae disgwyl iddyn nhw hefyd rhoi gwybodaeth ynglŷn â'u treuliau.

Yn ôl Simon Thomas, AC Plaid Cymru dylai'r blaid, "ymddiheuro i'r etholwyr am eu camarwain ynglŷn â'u treuliau. Rwyf nawr yn gobeithio y bydd yr heddlu yn ymchwilio yn dilyn argymhellion y Comisiwn Etholiadol".

'Camgymeriad dynol'

Dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol yn y comisiwn bod ei hymchwiliad wedi dangos bod yna "fethiannau systematig i wneud yn siŵr bod y rheolau yn cael eu dilyn."

Mae'r comisiwn hefyd wedi dweud ei bod wedi rhoi gwybod i Heddlu'r Met bod y swyddog ymgyrchoedd, Tim Gordon efallai wedi gweithredu yn anghyfreithlon os wnaeth o "arwyddo datganiad ffug" yn bwrpasol neu yn ddiofal.

Dywed llefarydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol fod y camgymeriad wedi digwydd am fod yna faterion wedi codi gyda nifer fach o unedau cyfrifo a bod camau wedi eu cymryd i wneud yn siŵr bod hyn ddim yn digwydd eto.

Mae'r blaid hefyd wedi dweud y byddan nhw yn gweithredu yn llawn gydag unrhyw ymchwiliad.